Commissie: nulmeting van zoutwinning onder Wad kan scherper

Frisia Zout, gezien vanaf de Waddenzee. Foto LC/Arodi Buitenwerf

De monitoring van de effecten van zoutwinning onder het Wad kan scherper. Dat is het oordeel van de commissie die de nulmetingen van Frisia Zout tegen het licht houdt.

Het Harlinger bedrijf kreeg in 2014 toestemming om zout te winnen onder de Waddenzee voor Harlingen. Dat moet gebeuren ‘met de hand aan de kraan’. Wanneer de bodem te hard daalt of de natuur schade ondervindt, gaat de kraan dicht. Om zicht op de ontwikkelingen te houden moet Frisia ieder jaar een uitgebreid monitoringsprogramma uitvoeren en laten toetsen.

Hoewel de winning van het steenzout nog moet beginnen, is deze monitoring al per 2018 ingezet om een goede nulmeting te krijgen. Die is nu voor de tweede keer gewogen door een groep onafhankelijke leden van de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer). Zij zijn ingevlogen door ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Carola Schouten van LNV.

Wadvogels

Volgens de commissie is het door Frisia aangepaste monitoringspakket ,,grotendeels op orde’’, nu ook op 28 meter diepte de bodemdaling wordt gepeild. Kritiek is er ook. De voorspellende waarde voor de natuur, vooral voor wadvogels, is nog onvoldoende. De uitkomsten van nu zouden al reden zijn voor vervolgonderzoek, terwijl er nog niet eens zout wordt gewonnen.

Ook het inzicht in de sterk wisselende aangroei in hoogte en oppervlakte van wadplaten kan scherper. Voor de Ballastplaat voor de kust van Harlingen moet beter worden omschreven wanneer de alarmbellen gaan rinkelen en nader onderzoek nodig is.

Deadline

Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout is ,,per saldo positief’’ over de bevindingen van de commissie. Hij stelt dat het nu aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken is om over het vervolg te besluiten. Op 1 mei moest Frisia de monitoringsgegevens over 2019 leveren. Die deadline is opgeschoven om de nieuwe adviezen van de mer-commissieleden nog mee te nemen.

De voorbereidingen voor de zoutwinning zijn in volle gang, zegt Van Tuinen. Frisia heeft al geboord tot aan het zout, over 2200 meter, maar heeft vertraging doordat het niet is gelukt over de volle lengte buizen aan te brengen. Er wordt nu geboord aan een ‘side-track’, om de verbinding alsnog compleet te maken. Volgens van Tuinen zal het bedrijf daar nog ,,een belangrijk deel van dit jaar’’ zoet mee zijn.