Dorpelingen vermaken zich rond de kerk van Scharnegoutum. FOTO NIELS DE VRIES

Scharnegoutum opent cruciaal jaar voor behoud 'skyline'

Dorpelingen vermaken zich rond de kerk van Scharnegoutum. FOTO NIELS DE VRIES

Piekt de toren van de van de Martenstsjerke in Scharnegoutum straks nog hoog boven het dorp uit? Dan is dringend actie geboden.

Aan het eind van de middag klinkt zaterdag ceremonieel trompetgeschal uit de Martenstsjerke. Rondom het uit 1863 stammende godshuis ontsteken dorpelingen vuurkorven en laven zij zich bij de invallende duisternis aan zang, spellen en versnaperingen.

Zorgwekkend

Het vertier markeert het begin van een jaar dat in het teken staat van de kerktoren, het fiere middelpunt van de feestelijkheden. Hoewel, fier? De spits van het rijksmonument verkeert in zorgwekkende staat.

Veel van de leien op het topje van de thuishaven van de protestantse gemeente liggen los, vertelt Pieter Jellema. Hij is voorzitter van het college van kerkrentmeesters, het orgaan dat op het kerkgebouw past.

Door de losse leien is het dak gaan lekken en is de constructie eronder aangetast. ,,It houtwurk is gewoan hiel min’’, vat Jellema één van de conclusies van een tweejaarlijks inspectierapport samen.

Restauratie

Het komt er op neer: de torenspits is dringend aan een grondige, prijzige restauratie toe. Zo dringend dat die operatie eigenlijk in 2019 zijn beslag moet hebben.

Over een wat een vernieuwde torenspits precies moet kosten houdt Jellema zich op de vlakte, ,,mar dat rint wol rjochting in ton. Foar 15.000 euro steane der allinnich noch mar steigers tsjinoan.’’

Beroep op het hele dorp

En natuurlijk komt het project wel in aanmerking voor subsidies, maar dan blijft nog altijd een bedrag van tienduizenden euro’s over. ,,En dat kin dizze tsjerkegemeente net mear drage. Wy dogge in berop op it hiele doarp.’’

Jan Luimstra, secretaris van plaatselijk belang, begrijpt heel goed dat de lekke torenspits niet alleen de kerkgangers aangaat. ,,Fansels is in tsjerke it hûs fan in tsjerklike gemeente, mar it hat in bredere maatskiplike funksje.’’

Luimstra wijst op het vlaggebruik op de toren bij officiële gelegenheden, de fraaie klok in de toren waaraan heel Scharnegoutum de tijd afleest en de begraafplaats die rond de Martenstsjerke ligt.

Skyline

Hij benadrukt bovendien het beeldbepalende karakter van de toren voor ,,de skyline fan it doarp. Dat is gewoan prachtich.’’ De dorpsvereniging zegde daarom al een bijdrage van 5000 euro aan het project toe.

En dat het plan leeft in de dorpsgemeenschap bewijst de recente vloed aan schenkingen die particulieren recent deden. In de laatste vijf dagen konden Jellema en de zijnen liefst 3000 euro bijschrijven.

De kerkrentmeester is daar verguld mee, maar het is slechts een begin. Het binnenhengelen van fondsen begint nog maar pas en het komende jaar staan veel (muzikale) evenementen in het dorp in het teken van geldinzameling voor de karakteristieke spits.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct