Rijkswaterstaat krijgt jaarlijks 2 miljoen euro voor monitoring en beheer Waddenzee

De Waddenzee bij Holwerd. FOTO ARCHIEF MARCEL VAN KAMMEN

Rijkswaterstaat krijgt vanaf 2022 jaarlijks zo’n 2 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor haar rol als natuurbeheerder van de Waddenzee.

Anderhalf miljoen euro wordt gestoken in de monitoring van de Waddenzee, de rest van het geld wordt besteed aan beheertaken voor natuurwaarden. In veruit de meeste gevallen is dit een voortzetting van reeds bestaande taken, zoals het beheer op de Rottums en bij Razende Bol.

Er bestaat in het Waddengebied basismonitoring, een samenwerkingsverband tussen verschillende beheerders. Volgens Rijkswaterstaat ontbreekt er echter aanvullende kennis voor een beter natuurbeheer in de Waddenzee. Met het geld kan er meer ingezet worden op de monitoring en kunnen met nieuwe inzichten beheermaatregelen aan worden gescherpt of vernieuwd.

Rijkswaterstaat is sinds 1 januari 2017 materieel eigenaar van het overgrote deel van de Waddenzee. Dit betekent dat Rijkswaterstaat voor dit deel verantwoordelijk is voor het instandhouden en ontwikkelen van het Waddenzeegebied volgens onder meer de Natura2000 doelen.

Vanaf 2022 zijn de financiële middelen structureel beschikbaar. In de aanloop naar 2022 wordt al budget beschikbaar gesteld. Daardoor kunnen de eerste taken worden opgestart.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Waddengebied