Reuzen en botsende karakters nekken hoofdredacteur Omrop Fryslân

FOTO ARODI BUITENWERF

Er speelt veel meer, maar de uitzending van de Reuzen van Royal de Luxe is aanleiding voor de ontslagprocedure tegen de hoofdredacteur van de Omrop.

Het kort geding dat Klaas Geert Bakker (52) aanspande om zijn baan als hoofdredacteur van Omrop Fryslân te behouden, gaf woensdag een royale inkijk in de situatie bij de regionale omroep. Dat er interne strubbelingen zijn , kwam de afgelopen anderhalf jaar geregeld in het nieuws. Maar woensdag werd nog eens onderstreept hoeveel verdeeldheid en onvrede er binnen het bedrijf heerst.

Afspraken over live-uitzending van Reuzen

Interim-directeur Nina Hiddema wees Bakker een maand geleden de deur , omdat zij niet langer met hem wil samenwerken. Opmerkelijk genoeg was gedoe rondom de live-uitzending van de Reuzen van Royal de Luxe op 17 augustus de druppel die voor Hiddema de emmer deed overlopen.

Volgens haar heeft Bakker afspraken gemaakt met Culturele Hoofdstad en die vervolgens geschonden, wat een groot risico voor Omrop Fryslân met zich meebracht. Bovendien verzuimde hij haar hierover te informeren.

De afspraken gingen over het live uitzenden van de Reuzen . Royal de Luxe wilde eigenlijk helemaal geen livebeelden, maar Bakker wist toch een akkoord te sluiten voor een uitzending van 2,5 uur.

Wijziging op telefoon over het hoofd gezien

Volgens hem was in de afspraken opgenomen dat er maximaal 20 minuten een drone gebruikt zou worden tijdens de uitzending. Maar in een mail met de afspraken staat dat er maximaal 20 minuten live uitgezonden zou worden.

Bakker zegt hierover dat hij het betreffende bericht in alle drukte op zijn mobiele telefoon heeft geopend en over de wijziging heen heeft gelezen. Hij was op het verkeerde been gezet, doordat Culturele Hoofdstad schreef dat het om een ‘kleine wijziging’ ging.

Hiddema accepteert dit verhaal niet en stelt dat Bakker de Omrop veel schade had kunnen berokkenen. Als Royal de Luxe de voorstelling gestaakt had, had dat tot een forse claim kunnen leiden en was het bovendien een enorme blamage geweest voor de Omrop, aldus Hiddema.

Bakkers advocaat Henriëtte Meerman bracht naar voren dat de Omrop er later nooit meer wat over gehoord heeft. ,,Dat komt nog, helaas’’, zei advocaat Peter Yspeert van Omrop Fryslân daarop.

‘Mee in de wagon’ van Bakker

Behalve het incident rond de Reuzen spelen ook botsende karakters en de verschillende stijlen van leidinggeven de verhouding tussen Hiddema en Bakker parten. De interim-directeur schetste een beeld van een organisatie die in kampen tegenover elkaar staat.

Volgens haar mogen de ‘getrouwen’ van Bakker ‘mee in de wagon’. Anderen mogen soms een stukje mee en sommigen nooit. Veel mensen zouden bang zijn voor de hoofdredacteur. Medewerkers hebben zorgen over de journalistieke inhoud, de kijk- en luistercijfers, de vorm die boven de inhoud gaat en het gebrek aan dialoog.

Onrust moet niet worden overdreven

Advocaat Meerman stelde dat Bakker ten onrechte wordt afgeschilderd als kwade genius, die alle onrust veroorzaakt. Ze verwees onder meer naar een medewerkerstevredenheidsonderzoek, waarin het personeel positiever was over leidinggevenden. Hiddema heeft ook nooit geprobeerd de relatie met Bakker te verbeteren, aldus Meerman.

Bakker ontkende de onrust in het bedrijf niet, maar stelde dat die niet moest worden overdreven. Veel dingen gaan ook goed, zei hij. Hij wil weer aan het werk. Hiddema zei zich dan te beraden op haar eigen positie.

Beide partijen kwamen tijdens de zitting niet nader tot elkaar, waardoor rechter Lysbeth Zwart-Sneek uitspraak moet doen. Dat gebeurt op 7 november.