Na een afnemende gezondheid is Renze Valk vrijdag in Leeuwarden overleden. Valk was een onderwijsman die de Friese taal en cultuur hoog in het vaandel had en zich daar volop voor inzette.

Dr. Renze Valk werd 83 jaar. In 2005 promoveerde hij samen met Jaap van der Bij uit Uitwellingerga aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp: Frysk as eksamenfak yn it fuortset ûnderwiis.

De dissertatie was een effectenmeting naar het project dat de provincie Fryslân opgezet had onder de naam ‘Op weg naar het Fries als examenvak in het voortgezet onderwijs’. De twee concludeerden dat het project onvoldoende opgeleverd had. ,,De posysje fan it Frysk op middelbere skoallen wie te isolearre. Allinnich mei in pear entûsjaste leararen rêde jo it net. De direksje moat derêfter stean en twa talen brûke op in skoalle moat in natuerlik proses wêze’’, vat Van der Bij samen. Met hun conclusies is niets gedaan, moet hij nu constateren.

Valk deed de kweekschool, stond een aantal jaren voor de klas, onder andere op de ‘kleuterkweek’ en werd in de jaren zeventig directeur van de opleiding voor kleuterleidsters in Leeuwarden. Daarna werd hij secretaris van de Provinsjale Ûnderwiisried die later opging in de Wolwêzensried, waarbij Valk secretaris van de sectie onderwijs werd. Dit was een ambtelijke functie. Beide raden kenden een afdeling Frysk, waarvan Van der Bij voorzitter was.

Volgens Van der Bij heeft Valk de liefde voor Friesland, de mensen en de taal altijd uitgedragen. Ook was hij een groot liefhebber en stimulator van de Friese cultuur. Hij bezocht veel voorstellingen, was vrijwilliger bij Tryater en hielp Friestalige acteurs op de achtergrond.

Vanaf 2006 tot 2018 was hij secretaris van de Ried fan de Fryske Beweging. Ook daar maakte hij zich sterk voor projecten die de Friese taal en cultuur ondersteunen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct