Reder Zoe doet gedupeerde vissers handreiking

Burgemeesters Ineke van Gent (Schiermonnikoog) en Bert Wassink (Terschelling) op de tribune tijdens het debat in de Kamer over de vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van honderden containers door vrachtschip MSC Zoe.

Het kon haast geen toeval zijn. Precies op de dag van het Waddendebat in de Tweede Kamer kwam de reder van de MSC Zoe dinsdag met een handreiking.

Gedupeerde vissers krijgen allemaal persoonlijk bezoek. Het concern belooft hen de geleden schade snel uit te betalen. Verder komt er een proef met afvalvissen vanaf de zeebodem.

Minister Carola Schouten (LNV) vertelde dat dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over de nasleep van de containerramp, die in de nacht van 1 januari leidde tot een enorme vervuiling van de Noordzee en het Waddengebied.

Proef starten

Op het ministerie rolde in de loop van dinsdag een bericht binnen van de Britse tussenpersoon BMT, zei Schouten. BMT wil snel starten met een proef waarbij vissers op vrijwillige basis de zeebodem mogen schoonvissen. Met een schriftelijke opdrachtbevestiging van de rederij kunnen ze dan een ontheffing krijgen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), om met aangepast vistuig te gaan afvalvissen. Het bedrijf spreekt van net-catching .

Voorts gaat het concern gedupeerde vissers persoonlijk benaderen om snel vergoedingen uit te keren. Schouten vindt het hoopvol, want: ,,We hebben steeds aangedrongen op een snelle afhandeling. En het duurt best wel lang. U kunt er van uitgaan dat we hen achter de vodden blijven zitten.’’ Een ontheffing van de ILT is noodzakelijk ,,want het moet wel veilig gebeuren’’. Vissers hebben nu dertig claims ingediend, merendeels voor kapotte netten.

Gebied pas sinds deze week in kaart

Viereneenhalve maand na de ramp zijn er 288 containers en containerdelen geborgen en is er 2,1 miljoen kilo afval uit zee gehaald. Het bergingsbedrijf heeft pas deze week het complete zoekgebied van 3000 vierkante kilometer in kaart. ,,Twee keer de provincie Utrecht’’, wist minister Cora van Nieuwenhuizen. De container met lithium-batterijen is nog altijd niet gelokaliseerd.

De Tweede Kamer kwam met elf moties waarover komende dinsdag wordt gestemd. Zij gaan onder meer over de openbaarmaking van vrachtbrieven, het instellen van een schadefonds, het chippen van containers, de vaarroute en het uitfaseren van piepschuim en kleine plastics in het zeetransport.

Van Niewenhuizen vond de meeste te prematuur. Er lopen nog diverse onderzoeken. Het eerste, over het functioneren van de Veiligheidsregio, komt deze zomer gereed. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) komt in het voorjaar van 2020 met een rapport.

De minister wilde evenmin iets weten van een schade- of een nazorgfonds. ,,Dat zou niet nodig moeten zijn.’’