Willem Groenia van Museum Moddergat voor het historsiche reddingboothuis dat is verkocht aan een Amsterdammer. FOTO JAN SPOELSTRA

Reddingsboothuis Moddergat verkocht aan een Amsterdammer: 'It is ús troch de fingers glipt'

Willem Groenia van Museum Moddergat voor het historsiche reddingboothuis dat is verkocht aan een Amsterdammer. FOTO JAN SPOELSTRA

Een historisch reddingsboothuis in Moddergat is verkocht aan een Amsterdammer. Museum Moddergat vist achter het net.

Willem Groenia van het Museum Moddergat baalt. ,,It is ús troch de fingers ‘glipt’.’’ Het historische reddingsboothuis uit 1878 is door een dorpsgenoot verkocht aan een Amsterdammer. ,,Dy seit dat hy der wenje wol, mar oft dat barre sil...’’

Groenia noemt de verkoop het gevolg van een ,,flater’’ van de gemeente Dongeradeel. ,,Dy hat der yn 2009 in wenbestimming op set. Mar it hiele hûs is ek beskermd doarpsgesicht.’’ Een bouwhistorische inventarisatie van het dorp uit 2012, in opdracht van de gemeente, staaft die bewering. ,,Het reddingboothuis verdient een herstelbeurt en een functie binnen de (museale) dorpsstructuur’’, concludeerde Adema Architecten, die het rapport opstelde.

'Wy koene it net betelje'

Een boer had het gebouwtje tot in gebruik als opslag. ,,Foar syn trekkerke en oar materiaal.’’ De man is volgens Groenia inmiddels 80 jaar, en zette het pandje te koop. ,,Wy koene it net betelje. Dan hâld it op.’’

Vroeger werd het gebouw gebruikt als stalling voor de reddingsboot. Het is sterk verbonden met de dorpshistorie, waaronder de bekende ramp van 1883 waarbij 83 vissers omkwamen. ,,It spûke dêr wol ris, sei men eartiids.’’ Nu is het bouwsel volgens Groenia het middelpunt van nieuw onheil. ,,It soe in ramp wêze at sa’n geboutsje in wenning wurdt.’’

Groenia zou graag zien dat de gemeente de woonbestemming weer intrekt. ,,De gemeente soe ek witte moatte dat dit boathûs histoaryske wearde hat.’’ Hij hoorde de afgelopen verkiezingscampagne veel over ,,foar de mienskip en mei de mienskip. No, dan moatte sy harren no mar ris sjen litte.’’

Vervallen

Het gebouwtje heeft dienst gedaan tot 1942, toen het reddingsstation in Moddergat werd opgeheven. In 1981 werd het Moddergatster reddingsboothuis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen nagebouwd. In de replica staat een strandreddingsboot uit Enkhuizen.

Museum Moddergat weet wel raad met het pand, mocht het in zijn bezit komen. Allereerst moet het flink opgeknapt worden: het staat er enigszins vervallen bij. ,,It is eins in wûnder dat it noch stiet.’’

Daarna zou het weer onderdak kunnen bieden aan een reddingsboot. Bij It Fiskershúske in Moddergat staat sinds een paar jaar de fraai gerestaureere reddingboot L.A. Buma. ,,Dêr hawwe wy eins te min plak foar.’’ Groenia zou de boot graag in het opgeknapte boothuis stallen en openstellen voor bezichtiging.

Ook zou de weg naar het gebouwtje, de Reddingbootreed, opgeknapt moeten worden opdat de reddingsboot er weer naartoe gebracht zou kunnen worden. Bewoning kan volgens Groenia wel, maar zou eigenlijk niet moeten.

Handtekeningenactie

Groenia zint inmiddels op actie. Een handtekeningactie, wel te verstaan. Wie weet dat de bestuurders van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, want daarmee zal Museum Moddergat in de slag moeten, zo op andere gedachten te brengen zijn. Ook wil het museum officieel bezwaar maken tegen de woonbestemming.

Of dat kans van slagen heeft, het besluit stamt immers al uit 2009, weet Groenia niet. ,,Mar wy wolle al besykje om it te kearen.’’

De gemeente Dongeradeel was maandag onbereikbaar voor een reactie op de verkoop van het huisje en de eventuele gevolgen voor het beschermde dorpsgezicht in Moddergat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct