Rechter: Provinsje had Omrin moeten aanpakken om zoutzuur

Harlingen. Afvaloven REC.

Gedeputeerde Staten van Fryslân hadden de vuilverbranding van Omrin in Harlingen moeten aanpakken vanwege een onverantwoord hoge uitstoot van zoutzuur.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van dit land, oordeelt dat woensdag in een slepende rechtszaak, aangespannen door de Stichting Afvaloven Nee.

Het provinciebestuur moet haar huiswerk nu overdoen. De stichting krijgt haar proceskosten (2304 euro) en griffierechten (835 euro) vergoed.

De kwestie draait om het jaargemiddelde van de uitstoot van zoutzuur, ook wel waterstofchloride. De Harlinger reststoffenenergiecentrale aan de Lange Lijnbaan stootte er in 2014 teveel van uit. Het jaarmaximum is gesteld op 5 milligram per normaal kubieke meter. Over heel 2014 gemeten kwam er 7,48 milligram per kubieke meter uit de afvalpijp.

'Provinsje moest handhavend optreden'

De Stichting Afvaloven Nee kwam in het geweer. Zij vond dat de provinsje handhavend moest optreden. Maar dat gebeurde niet; Gedeputeerde Staten kwamen ineens aanzetten met een betrouwbaarheidsmarge van de meetapparatuur. Die zou 5 milligram per kubieke meter bedragen, zodat het jaartotaal van de REC keurig onder het maximum van 5 was gebleven. Althans, zo redeneerde de provinsje.

De Raad van State dook diep in de techniek van de meetgegevens. Zij vroeg ook deskundigen om raad. Het eindoordeel van staatsraad Bart Jan Ettekoven is helder: het zwaaien met zo’n grote betrouwbaarheidsmarge had nooit gemoeten. ,,Vermindering met de onzekerheidseis in plaats van met de werkelijke meetonzekerheid betekent dat in feite een grotere uitstoot van stoffen in de lucht wordt toegestaan’’, aldus de rechter in zijn uitspraak.

GS had moet ingrijpen

De provinsje had de jaaruitstoot van de REC mogen verminderen met een meetonzekerheid van hooguit 0,26 milligram per kubieke meter. Na deze correctie komt de gemeten REC-uitstoot van zoutzuur uit op 7,22 milligram. En dat was simpelweg veel te veel; Gedeputeerde Staten hadden moeten ingrijpen.

Van Ettekoven draagt het provinsjebestuur op een nieuw besluit te nemen over de overtreding van de zoutzuur-grens.