Raadsleden vergaderen in klederdracht in Augustinistsjerke (+video)

Een opmerkelijke vergadering donderdagavond in Augustinusga. Raadsleden, wethouders en burgemeester van Achtkarspelen verschenen in klederdracht.

,,It is yn hiele bysûndere dei foar Stynsgea’’’, zei burgemeester Germ Gerbrandy van Achtkarspelen bij aanvang van de avond. Die vond niet plaats in de raadszaal in Buitenpost, zoals gewoonlijk, maar in de Augustinistsjerke in Augustinusga.

Gewenste fietsbrug voor Surhuizum

Met de overhandiging van een groot stuk perkament riep Gerbrandy Augustinusga officieel uit tot Kultureel Haaddoarp van ,,Achtkarspelen, Fryslân en Europa’’. Ook onthulde de burgemeester een grote banier met het logo van LF2018.

Natuurlijk, er werd kort vergaderd. Wethouder Harjan Bruining had zelfs nieuws: na jaren aandringen van omwonenden komt er nu toch een veilige oversteek bij de Uterwei in Surhuizum. Geen fietstunnel, want dat is het college te duur, maar wel een fietsbrug.

Ook nam de raad een motie aan over het drinkwater . Die dreigt zo’n 75 euro per jaar duurder worden, omdat waterbedrijf Vitens de precarioheffing van de gemeente wil doorberekenen aan de gebruiker. De gehele raad drong er bij het college van burgemeester en wethouders op aan te voorkomen dat bewoners extra belast zouden worden.

Stynsgeaster kunstschilder herinnerd

Maar de avond was vooral een ode aan het dorp Augustinusga (dorpsbelang Stysngea bestaat dit jaar 125 jaar) en de Stynsgeaster kunstschilder Willem Bartel van der Kooi (die dit jaar precies 250 jaar geleden in Augustinusga werd geboren).

De schilder was zelf ook zogenaamd aanwezig en de raadsleden, wethouders en burgemeester droegen kleren uit zijn tijd.

,,Hij was een patriot’’, oordeelde Sjon Stellinga over Van der Kooi. Die kon niet alleen schilderen, zo vertelde de wethouder. Hij was ook politiek betrokken in de tijd dat Achtkarspelen nog geen gemeente was, maar een zogeheten grietenij. ,,Hij geloofde in vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij was een democraat pur sang en een rooie rakker avant la lettre.’’

App-gebruikers klikken hier voor de video