Raad wil door met dorpsmolen Reduzum

Tegen de wil van de provincie in blijft de Leeuwarder raad Reduzum steunen bij het plan om de dorpsmolen te vervangen door een hoger exemplaar.

Terwijl gemeente en provincie nog een rechtszaak afwachten over de vraag of de nieuwe molen mag worden gebouwd, wil het college vast de planologische procedure opstarten. FNP, VVD en GBL waren tegen, de rest van de raad steunde wethouder Henk Deinum (PvdA) Langer wachten zou tot verdere vertraging leiden; niemand weet nog wanneer de beroepszaak dient, terwijl in januari een nieuwe raad aantreedt, vindt hij.

,,In ferkiezingsstunt’’, vond Sietze Bouma (VVD). Het college moet de uitspraak van de rechter afwachten, vindt hij. Leeuwarden vroeg de provincie al in februari om van het beleid af te wijken dat hogere windmolens alleen in parken mogen. In juni weigerden gedeputeerde staten dat, waarop Leeuwarden bij de bestuursrechter in beroep ging.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland