RUG wil banden met Friesland aanhalen

Jouke de Vries, bij zijn afscheid als decaan van de University Campus Fryslân. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De voornaamste taak voor de Rijksuniversiteit Groningen ligt in Noord-Nederland, vindt Jouke de Vries, de nieuwe bestuursvoorzitter van de RUG.

,,Internationalisering blijft belangrijk. Maar die kan pas doorgaan als je de regio op orde hebt’’, aldus De Vries. Sinds 1 oktober 2018 is hij voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Met de voormalig decaan van de Campus Fryslân aan het roer in Groningen waait een nieuwe wind door de universiteit. Zijn voorganger Sibrand Poppema had internationalisering, ranglijsten en rendementsdenken als speerpunten.

Voortrekkersrol

De Vries (Dearsum, 1960) is kritisch over een campus in China die de RUG de afgelopen jaren van de grond probeerde te krijgen. De universiteitsraad dwarsboomde het plan begin 2018. Of en hoe de RUG ermee verder gaat is onzeker.

De Vries is kritisch over de omvang van het oorspronkelijke idee, dat een volwaardige nevenvestiging behelsde met tienduizend studenten. ,,We werken aan een herijking van de plannen.’’

De belangrijkste taak ligt in Noord-Nederland . De RUG kan volgens De Vries een voortrekkersrol vervullen om de samenwerking in de noordelijke provincies te versterken. De regio zit te springen om nieuwe economische sectoren. ,,Je hebt hier heel veel bestuurders en organen die allemaal hun zegje willen doen. Dat is prachtig, maar daardoor gaan de ontwikkelingen niet snel genoeg. Als die bestuurders het zelf niet kunnen dan moet de universiteit daarin het voortouw nemen.’’

Nauwere samenwerking

De nieuwe collegevoorzitter wil nadrukkelijk Friesland, waar de RUG al een campus heeft, en Drenthe meer bij de universiteit betrekken. Nauwere samenwerking met de hogescholen is nodig. ,,Dan kunnen we ons echt ontwikkelen tot de Universiteit van het Noorden.’’

Ook intern is de RUG toe aan een bezinning op de koers. De Nederlandse universiteiten zijn volgens De Vries de laatste decennia te eenzijdig bezig geweest met groei, marktdenken, rendement en ranglijsten.

,,Die visie raakt uitgewerkt. Er klinkt onder studenten en medewerkers een roep om een bredere kijk op wat de universiteit is. Studenten stellen: de universiteit is geen bedrijf. Maar wat is het dan wel? Daar wil ik de komende tijd, met de hele gemeenschap hier, naar op zoek gaan. Om uiteindelijk de nieuwe strategie te bepalen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland