RIVM: geen verband tussen gezondheid en nabijgelegen boerderijen

FOTO ARCHIEF

Er is geen verband tussen de gezondheid van mensen en de nabijheid van landbouw. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Veel omwonenden van landbouwgronden maken zich zorgen over hun gezondheid. Zo zouden bestrijdingsmiddelen die naburige boeren gebruiken schadelijk kunnen zijn.

Ook in enkele Friese gemeenten speelt deze discussie. In De Fryske Marren pleitte de FNP eind vorig jaar voor een gifvrije zone rond huizen. Naast de gemeente waren ook de provincie en LTO voorstander van meer onderzoek .

De zanderige Gaasterlandse bodem is in trek bij bloembollenboeren uit de polder. Die huren lappen grond om vooral lelies te telen, tot frustratie van sommige dorpsbewoners. Zij zeggen precies te kunnen merken wanneer er gif gespoten wordt.

Geen duidelijke verbanden

Volgens het RIVM zijn er geen duidelijke verbanden gevonden tussen gezondheid en nabijgelegen boerderijen. Mensen die in de buurt van landbouwgronden wonen, lijken zelfs iets gezonder te zijn.

Wel vond het RIVM een verband tussen maisteelt en een hogere sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen. Het is echter nog niet bekend of het gebruik van bestrijdingsmiddelen hier de oorzaak van is. Er is verder onderzoek nodig.

Samen met de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau NIVEL deed het RIVM dit verkennend onderzoek, om te kijken of er een verband bestaat tussen afstand tot landbouwpercelen en oppervlakte van nabije teelten enerzijds en gegevens over ziekten en aandoeningen anderzijds.

Parallel aan dit verkennend onderzoek coördineert het rijksinstituut een onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht. Daarna is vervolgonderzoek nodig.