Medewerkers aan de slag met een onderdeel van het hoofdpodium van Psy-Fi. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Psy-Fi wijkt opnieuw uit naar WTC voor parkeren

Medewerkers aan de slag met een onderdeel van het hoofdpodium van Psy-Fi. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Tytsjerksteradiel heeft Psy-Fi een parkeervergunning bij het festivalterrein in de Groene Ster geweigerd. De organisatie wijkt daarom uit naar Leeuwarden.

Net als vorig jaar zullen festivalbezoekers hun auto’s moeten stallen bij het WTC-tentoonstellingscomplex aan de westkant van Leeuwarden. Pendelbusjes brengen hen naar recreatiegebied de Groene Ster, enkele kilometers ten oosten van de stad.

Deze regeling volgde op het eerdere chaotisch parkeren in de naaste omgeving van het festivalterrein. Tientallen auto’s zijn toen uit de bermen van parallelwegen gesleept en de eigenaren beboet.

Leeuwarden bevestigt de nu gekozen oplossing. Met het parkeren bij het WTC en de inzet van pendelbussen zijn in 2016 goede ervaringen opgedaan, aldus een woordvoerder.

Plan parkeren bij zandafgraving gekeerd

Psy-Fi had na de weigering van Tytsjerksteradiel om twee weken lang parkeren voor 3150 auto’s in de weilanden toe te staan, aanvankelijk een andere oplossing voorgesteld: parkeren op het terrein – van de gemeente Leeuwarden – van de voormalige zandafgraving, vlak ten zuiden van het festivalterrein.

,,Bezoekers hoeven dan alleen de weg maar over te steken’’, aldus Rob Durand van Psy-Fi. ,,Ideaal. Beter nog dan het parkeerterrein waar we vergunning voor hadden aangevraagd. En hier woont echt niemand.’’

Leeuwarden wilde meewerken, zegt Durand, maar de stichting Groene Ster Duurzaam niet. Woordvoerder Theo van Gelder vreesde hier – net als in de weilanden – voor overlast. Bovendien is het terrein volgens hem slecht toegankelijk voor auto’s door het hoge grondwaterpeil.

Psy-fi: tegenhouden plan 'bizar'

Durand noemt het ‘bizar en schandalig dat één iemand’ deze oplossing heeft kunnen tegenhouden. ,,Het is voor hem een principekwestie.’’ De parkeeropbrengst – 10 euro per auto – zou worden gebruikt voor bosaanplant in Bolivia. Durand: ,,Vijf euro voor een boom. Acht hectare in totaal.’’

Leeuwarden zag – bevreesd voor nieuwe procedures bij de rechtbank – af van deze parkeeroplossing, aldus Durand. De gemeente bevestigt alleen dat deze plek ‘een van de besproken alternatieven’ is geweest.

loading

Psy-Fi dacht in eerste instantie een oplossing op circa 800 meter van het festivalterrein te hebben gevonden. Met de landeigenaar was afgesproken dat 11 hectare weiland zou worden ingericht als parkeerterrein. ,,Hij had er een mooie boterham mee kunnen verdienen’’, zegt Durand.

Tytsjerksteradiel: inbreuk op privacy

Tytsjerksteradiel weigerde echter een vergunning te verlenen. Twee bewoners uit de naaste omgeving maakten bezwaar, terwijl Groene Ster Duurzaam (die kortgeleden met de rechtbank had afgesproken geen bezwaren in te dienen, in ruil voor overleg met gemeentebesturen en Psy-Fi over festivalvoorwaarden) een bezorgde brief schreef.

Het gemeentebestuur schaart zich nadrukkelijk aan de zijde van de critici en spreekt van ‘ernstige aantasting van de privacy’: dag en nacht verkeers- en bezoekerslawaai, opstoppingen, verslechterde bereikbaarheid van de eigen woning, terwijl de gevolgen voor de natuur niet zijn onderzocht. ,,Een nauwelijks onderbouwde aanvraag.’’

Tytsjerksteradiel: ,,Dit grijpt zeer diep in op de persoonlijke levenssfeer. Wij vinden dat de aanvrager, mede gelet op de oproep van de rechtbank, de onmiskenbare belangen van de omgeving moet inzien en hier rekening mee dient te houden.’’

Psy-Fi, dat wordt gehouden van 16 tot en met 20 augustus, is volgens Durand bijna uitverkocht. Hij zegt dat de kaartverkoop niet eerder zo goed is verlopen. Er is plaats voor 18.000 bezoekers.

menu