Provinsje: Fryske Akademy moet zichzelf snel vernieuwen

De Fryske Akademy in Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

De Fryske Akademy moet zichzelf snel vernieuwen. Een reorganisatie is nodig om het Friese wetenschappelijke instituut opnieuw in te richten. Er moet meer ruimte komen voor wetenschappelijk personeel. Dat gaat ten koste van ondersteunend personeel. Om de Akademy daarbij te helpen, verhoogt de provincie haar financiële steun de komende vijf jaar.Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) heeft donderdagochtend de toekomst van de Akademy geschetst. De FA zit al jaren in zwaar weer. Er zijn tekorten op de begroting, het personeelsbestand is niet in balans en er zijn zorgen over de kwaliteit van de onderzoeken.

Gedeputeerde Staten grijpen daarom nu in. Zij eist van de Akademy dat ze zich snel vernieuwen. Er komt een reorganisatie, er moet een nieuwe directeur-bestuurder komen en de Akademy moet meer wetenschappelijk personeel aannemen.

De provinsje geeft nu jaarlijks 1,2 miljoen uit aan de Fryske Akademy. Gedeputeerde Staten doen daar de komende vijf jaar 200.000 euro bij. Dat geld kan gebruikt worden om wetenschappers aan zich te binden.

Ook komt er 350.000 euro extra om een reorganisatie in goede banen te leiden. De Fryske Akademy heeft veel ondersteunend personeel aan het werk. Daar zal in gesneden moeten worden. De provinsje zal helpen bij de reorganisatie en wil zich inspannen om boventallig personeel bij de provincie Fryslân of andere organisaties onder te brengen.

Volgens Fokkens moet er ook snel een nieuwe directeur-bestuurder komen. De huidige, Willem Smink, is op interim-basis actief. Fokkens wil voor de zomer van 2020 een nieuwe directeur.

Meer regie

Nu de provincie meer geld in de FA wil steken, wil Fokkens ook meer regie hebben over het functioneren van het instituut. Ze wil dat de Akademy vaker op het Provinsjehûs komt uitleggen waar ze mee bezig zijn. ,,Wij vinden de Akademy van groot belang. We willen met trots kunnen zeggen dat ze goed doen. Dan doen ze al, maar daar mag wel een plusje bij”, zegt Fokkens. Op dat punt wil ze de teugels aantrekken.

Ze vindt ook dat de Akademy meer samenwerking gaat zoeken met bijvoorbeeld Tresoar en de RUG. De Akademy blijft gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Daar waren zorgen over, maar die kan Fokkens wegnemen.

Lees ook | Fryske Akademy op de schop

Lees ook | Statenfractie FNP: ‘Waar staat Fryske Akademy nu in wetenschapsbestel?’

Lees ook | Directeur Akademy: ‘Wy moatte it ferhaal fan Fryslân fertelle’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland