Provincie treedt op tegen brugspringers: 'Niet waarschuwen, maar gelijk boetes uitschrijven'

Drie jongeren springen van de brug van Rien. FOTO NIELS DE VRIES

Provincie Fryslân gaat extra controleren op recreanten die van bruggen, sluizen en stuwen springen. „Het is levensgevaarlijk, dus doe het niet”, aldus provinciewoordvoerder Peter van den Meerschaut.

De provincie zet extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de ‘brugspringers’ in de kraag te vatten. „We gaan dan een stuk minder terughoudend zijn dan eerst. We waarschuwen niet meer, maar gaan gelijk boetes uitschrijven”, vertelt provinciewoordvoerder Peter van den Meerschaut.

Het is mooi weer, dus wordt het drukker op het water. Het is een komen en gaan van bootjes, maar met deze warmte zijn er ook veel zwemmers in het water te vinden, op zoek naar verkoeling. „Ik snap ook dat het leuk is om ergens vanaf te springen en ergens in te plonzen, zeker met dit warme weer, maar het is echt levensgevaarlijk.”

Op veel plekken is het bovendien helemaal verboden om te zwemmen. Bij bruggen, aanlegsteigers, havens en stuwen is vaak niet te zien dat het water laag staat, zeker in deze droge periode. Een ‘brugspringer’ kan zomaar op een in het water gegooid winkelwagentje, een fiets of een ander scherp voorwerp terechtkomen.

Vanwege de sterke stroming bij dergelijke bouwwerken is zwemmen daar ook verboden, net als in vaargeulen en in de buurt van veerponten. Zwemmers zijn volgens Rijkswaterstaat niet opgewassen tegen de stroming. „Er vallen elk jaar slachtoffers.” Bij laagwater, zoals nu het geval is, is de stroming nog sterker. Bovendien zijn zwemmers voor een schipper nauwelijks te zien. Een groot schip kan niet zomaar uitwijken. Daarnaast worden zwemmers meegetrokken in de onderstroom van een passerend vrachtschip.

Hoge boetes voor brugspringers

Een relatief hoog boetebedrag moet zwemmers ervan weerhouden om vanaf een brug of sluis het water in te plonzen. Voor volwassenen bedraagt de boete 140 euro, voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar 70 euro.

Vooral bij de gloednieuwe brug bij Ritsumasyl is het druk, zo merkt de provincie. „Het is ons nieuwe kroonjuweel, maar dat mensen daar vanaf gaan springen is natuurlijk niet de bedoeling. Vooral hier gaan we ook extra controleren”, aldus Van den Meerschaut.

Op den duur wil de provincie het brugspringen nog meer ontmoedigen. Zo wil zij binnenkort beginnen met een campagne op sociale media gericht op jongeren. „Maar op de langere termijn willen we ook kijken of we bijvoorbeeld bosschages met prikkels kunnen plaatsen op populaire springplekken.”

De waterbeheerders adviseren om op zwemwater.nl te kijken welk natuurwater geschikt is om te zwemmen. Op die site wordt ook bijgehouden of het zwemwater schoon en veilig is.