Provincie trapt op de rem: Terschelling wil te veel huizen bouwen

Terschelling wil de komende vijf jaar te veel woningen bouwen, vindt het provinciebestuur. Dat trapt op de rem.

De gemeente zegt in haar woonvisie voor de periode 2017-2012 dat er 135 tot 190 nieuwe woningen nodig zijn. De provincie vindt 135 het maximum.

De provincie raamt de startbehoefte op ongeveer 75 woningen.

Specifieke problemen voor Terschelling zijn dat koopwoningen voor starters vaak niet te betalen zijn en dat er lange wachtlijsten zijn voor de sociale huur. De doorstroming op de woningmarkt is daardoor klein.

Provincie en gemeenten vinden het belangrijk dat daar oplossingen voor komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland