Provincie tekent alsnog schoneluchtakkoord

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC

Als laatste provincie heeft Friesland het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Gedeputeerde Staten committeert zich aan een reeks afspraken om de lucht schoner en gezonder te maken.

Dit voorjaar liet de provincie Fryslân het tekenmoment nog aan zich voorbijgaan. Gedeputeerde Staten stelde toen dat de luchtkwaliteit in de provincie goed genoeg is. Afspraken om de lucht schoner te maken zouden niet aan de orde zijn, aldus het provinciebestuur.

De provincie heeft het akkoord - gesloten door het rijk met nu alle provincies en tientallen gemeenten - nu wel ondertekend, omdat volgens gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA, natuur en milieu) de inspanningen om mee te doen minimaal zijn. Ook is hem nu duidelijk wat de kosten zijn, een paar duizend euro, en wat er van de provincie wordt verwacht.

In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat de er in Nederland tot 2030 een gezondheidswinst van 50 procent ten opzichte van 2016 wordt geboekt. Het doel moet behaald worden door fijnstof en stikstofdioxide in de lucht te verminderen.

Landelijke en regionale doelen

Friesland committeert zich aan de landelijke maatregelen en heeft zichzelf ook een paar doelen gesteld. Gedeputeerde Staten wil emissieloos gaan aanbesteden, oftewel opdrachten verstreken die door aannemers emissievrij of hooguit emissie-arm worden uitgevoerd. Aannemers moeten dan alleen elektrische mobiele werktuigen gebruikten, bijvoorbeeld.

Inzet moet ook worden om de vloot van Provinciale Staten te verschonen, het ov verder te verduurzamen en fietsgebruik te stimuleren. Daarnaast wil de provincie hameren op stallen met lage-emissie en biogasproductie uit mest stimuleren. Het kan helpen de uitstoot in de landbouwsector te verminderen. Omwonenden van mestvergisters beter betrokken worden bij plannen van dergelijke installaties, schrijft de provincie. Dat bevordert het draagvlak.