Provincie steekt extra geld in natte gebieden voor weidevogels

De provincie had er 100.000 euro voor willen uittrekken, maar legt nu 280.000 euro op tafel. Het geld is bestemd voor boeren die kansrijke gebieden voor weidevogels natter willen maken.

De vogels hebben baat bij nat grasland. Eind vorig jaar konden de boeren daarvoor subsidie aanvragen. Er is veel meer belangstelling voor dan gedacht. Het geld komt volgens gedeputeerde Johannes Kramer uit een landelijke regeling.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland