Provinciale subsidie voor aanschaf grondvriendelijke landbouwmachines

Een zogenoemde strokenfrees. FOTO PROVINSJE FRYSLAN

De provincie spoort landbouwbedrijven in het veenweidegebied aan om grondvriendelijke machines te gebruiken. Een zogenoemde strokenfrees ploegt het land niet om, waardoor veenoxidatie wordt verminderd.

Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA, natuur) trekt 100.000 euro subsidie uit om de boeren aan te moedigen deze grondvriendelijke machines te gebruiken. Hij denkt dat zes, zeven loonbedrijven geholpen kunnen worden met de provinciale bijdrage. Loonbedrijven kunnen in juni subsidie aanvragen, hooguit 16.000 euro of 40 procent van de aanschafsom.

De zogenoemde niet-kerende-grondbewerkingsmachines, zoals een strokenfrees, ploegt het land niet om. Het grote voordeel ervan is dat de bodem niet wordt gekeerd en dat er dus minder veenoxidatie optreedt, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. Bovendien is het mogelijk om met de machine stroken te zaaien en te oogsten.

,,We wolle yn ‘e feangreide sa weinich mooglik oan ‘e grûn komme’’, zegt Hoogland. Op dit moment zijn er maar weinig veengreidevriendelijke machines in het gebied. Andere landbouwvoertuigen zijn of te zwaar om te gebruiken op de kwetsbare grond of er treedt te veel veenoxidatie op bij het normaal ploegen van de gronden.