Provinciale steun voor Unesco-nominatie Planetarium

De gevel van het Planetarium FOTO ARCHIEF LC

De provincie Fryslân steunt de nominatie van het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium in Franeker om een Unesco-status te krijgen.

De gemeente Waadhoeke krijgt 50.000 euro van de provincie om de aanvraag goed voor te bereiden. Donderdag praat de gemeenteraad van Waadhoeke over eenzelfde bedrag. De rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is ook gevraagd 50.000 euro te steken in het ‘nominatiedossier’.

Het Rijk wil het Planetarium in 2022 aandragen voor de status van Werelderfgoed.

De andere genomineerden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de Koloniën van Weldadigheid (in Drenthe, Overijssel, Friesland en Antwerpen), de Nieuwe Hollandse Waterlinie (uitbreiding van de Stelling van Amsterdam), het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes, het Bonaire National Marine Park op Bonaire en het Plantagesysteem in West-Curaçao.