Provinciale Staten willen meer Friese lobbyisten in Brussel

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De provincie Fryslân moet haar lobby in Brussel versterken. Zeker nu Gedeputeerde Staten meer geld uit Europa wil halen.

De provincie heeft de ambitie om de komende zeven jaar voor 130 miljoen euro aan Europese middelen binnen te harken. De miljoenen moeten landen binnen de sectoren waar Friesland in uitblinkt. Het gaat dan om watertechnologie, circulaire economie, de maritieme sector en de natuurinclusieve landbouw. Met dat Europese geld kunnen we in de provincie voor 250 miljoen euro aan projecten genereren, aldus gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA, economie).

Maar om daadwerkelijk dat geld te krijgen, moet Friesland wel van zich laten horen in Brussel. En daar schort het aan, merkt VVD-Statenlid Durk Pool. Samen met PvdA, FNP, CDA en D66 pleitte hij woensdag tijdens de meivergadering van Provinciale Staten dat de provincie haar slagkracht in Brussel onder de loep neemt en zo nodig uitbreidt.

Op dit moment werkt de provincie alleen met lobbyisten die zijn verbonden aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Samen met Groningen en Drenthe runt Friesland SNN en bepaalt Gedeputeerde Staten de lobbystrategieën. Daarbij staat het noordelijk belang voorop.

Te weinig in Brussel

Maar vergeet niet het ‘Fries eigene’, waarschuwde Pool. De Lelylijn, landbouwzaken, de Wadden, de meertaligheid. Voor Friesland belangrijke projecten die niet mogen ondersneeuwen, omdat de andere noordelijke provincies er minder aan hebben. De Staten gaven aan wel meer geld te willen steken in meer lobbyisten. De Rouwe noemde dat een luxe en gaat nu kijken of er iets aan de samenstelling van het lobbyteam veranderd moet worden.

Provinciale Staten vragen Gedeputeerde Staten om de lobby in de maritieme sector te intensiveren. Het gaat vooral om de wens om vaarwegen in de provincie te verbreden en geschikt te maken voor grotere schepen. De PVV kreeg geen steun voor de wens om een no-go-moment in te bouwen voor Friese projecten die onverwacht geen Europees geld krijgen. PVV wilde daarmee ondervangen dat een project alsnog betaald moet worden met provinciaal geld als de EU geen subsidie geeft, terwijl het project al is opgestart.

Lees ook | Friesland haalt te weinig geld uit Europa en dat moet anders, vindt de provincie

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland