Protestantse kerk Friesland ontraadt alle kerkdiensten, ook de kleinere

De PKN-kerk in Oudemirdum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Alle kerkdiensten, ook die met minder dan honderd deelnemers, worden dringend ontraden door de classis van de protestantse kerk in Friesland.

Diensten met meer dan honderd bezoekers mogen tot en met 31 maart sowieso niet doorgaan, maar de classis vindt ook kleinere bijeenkomsten onverstandig. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij juist een kwetsbare doelgroep vormen. Ook in kleine kerkgebouwen is het risico op besmetting aanwezig, schrijft classispredikant Wim Beekman aan de kerkenraden in Friesland.

Kerkelijke gemeenten kunnen overwegen om een dienst te houden met alleen de voorganger en enkele kerkenraadsleden en die vervolgens online uit te zenden.

Rouw- en trouwdiensten in besloten kring

Ook doet de classis het verzoek om rouw- en trouwdiensten zoveel mogelijk in besloten kring te houden. Bij het condoleren wordt lichamelijk contact, in navolging van de instructies van het RIVM, sterk afgeraden. Een tip van de classis is om dit soort diensten via sociale media uit te zenden.

Verder adviseert de classis geen pastorale bezoeken af te leggen aan kwetsbare mensen, tenzij dit hoogst noodzakelijk is. De pastorale zorg aan deze mensen zou zoveel mogelijk via de telefoon, de e-mail of WhatsApp en andere sociale media moeten worden verleend.

Wat wel kan doorgaan is de catechisatie, tenminste zolang de scholen open blijven. Kinderen en jongeren lopen minder risico door het virus.

Bisschoppen in overleg

De rooms-katholieke kerk had donderdagavond om acht uur nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er genomen worden. Woordvoerder Lammert de Hoop van het bisdom Groningen Leeuwarden liet eerder donderdag weten dat de Nederlandse bisschoppen in overleg waren en dat in Friesland de landelijke richtlijnen zullen worden gevolgd.

Beide kerkgenootschappen wijzen erop dat er zondag wel diensten op televisie te volgen zijn. KRO-NCRV zendt om 10.00 uur een rooms-katholieke dienst uit vanuit de Martinuskerk in Sneek. De EO brengt om 9.30 uur een korte meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de protestantse kerk.

Ook de Bethel-kerk in Drachten schakelt over op digitaal. Voorganger Jacob Folkerts zijn dienst is zondag in een verder lege kerk te volgen via een livestream.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland