Pleinen krijgen prioriteit bij afbouw Blokhuispoort Leeuwarden

De Blokhuispoort in Leeuwarden. FOTO ARCHIEF LC/ARODI BUITENWERF

De Leeuwarder raad is blij dat de Blokhuispoort wordt afgebouwd. Maar de pleinen moeten eerst aangepakt worden, vinden meerdere politieke partijen.

Begin vorig jaar werd duidelijk dat Blokhuispoorteigenaar BOEi ruim 5 miljoen euro tekort kwam bij de verbouwing, wat in de loop van de tijd terug gebracht werd naar een tekort van 2,7 miljoen euro.

Na vele gesprekken presenteerde het college van b. en w. half december de oplossing. De gemeente verstrekt BOEi een lening van 1,35 miljoen euro. Eigenaar BOEi neemt het resterende tekort voor rekening en investeert ruim 4 miljoen euro extra in de voormalige gevangenis.

Risico en onderpand

Onder meer GroenLinks, CDA, FNP en ChristenUnie willen wel dat de pleinen het eerst worden aangepakt. In de planning begint BOEi echter met de verbouw van de kapel voor dbieb. Zittende huurders krijgen prioriteit, aldus wethouder Hein de Haan.

50Plus, VVD en CDA gaven wel aan moeite te hebben met het verstrekken van de lening aan BOEi. Zowel vanwege het risico – al krijgt de gemeente een deel van de Blokhuispoort als onderpand – als het principe: de gemeente is geen bancaire instelling, aldus de partijen. Binnenkort wil de gemeenteraad met BOEi over de plannen praten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Blokhuispoort