Penningmeester doet graai in kas met uitvaartgeld

De penningmeester van uitvaartvereniging de Samenwerking in Boornbergum wordt verdacht van jarenlange verduistering en het vervalsen van bankafschriften.

Het bestuur heeft de 51-jarige man uit zijn functie ontheven en diens taken overgenomen.

'Eigen vermogen verdampt'

Voorzitter Wytze Hoeksma wil geen bedrag noemen ,,omdat it plysje-ûndersyk noch rint’’, maar zegt wel dat het eigen vermogen van de vereniging door de kwestie ,,verdampt” is. De 860 leden zijn al ingelicht.

De man begon in 2012 als penningmeester. Volgens Hoeksma is er al sinds zijn aanstelling sprake van financiële wanpraktijken, maar kwam dat pas dit jaar aan het licht.

Het bestuur kreeg klachten over betalingen die niet werden doorgevoerd. Toen bestuursleden daarna de taken van de penningmeester overnamen, werd duidelijk dat er geld miste.

Vervalst

Leden kregen in een vergadering in mei nog van de kascommissie te horen dat de boeken in orde waren. Nu blijkt volgens het bestuur dat er bankoverzichten zijn vervalst.

Tegen de penningmeester is bij de politie aangifte gedaan van ,,it hiele pakket”, zegt Hoeksma: verduistering, fraude en valsheid in geschrifte.

Hoeksma heeft nog geen duidelijk beeld van de totale schade. ,,We witte noch net fan alle transaksjes oft se wol of net korrekt binne. Mar it sjocht der soarchwekkend út.” De Samenwerking is niet verzekerd voor dergelijke kwesties.

Uitvaartkoepel

De vereniging heeft de hulp ingeroepen van de Federatie voor Uitvaartverenigingen in Friesland. De koepel is bereid om financieel bij te springen of te lenen als dat nodig is, zegt Hoeksma.

Ook komt er een plan van aanpak om de vereniging de komende jaren overeind te houden. Over dat plan moeten de leden over twee weken stemmen.

Contributie verhogen

,,Dêrfoar sil it ek nedich wêze om de kontribúsje te ferheegjen, sadat we wer wat fermogen opbouwe kinnen.” Bij de vorige vergadering hebben de leden begrip getoond voor de situatie, aldus Hoeksma. ,,Eltsenien wol no graach wer foarút.”

De Samenwerking verzorgt zo’n twaalf uitvaarten per jaar. Op handen zijnde begrafenissen komen door de fraude niet in gevaar, bezweert de voorzitter. De vaste uitvaartondernemer voert die uit ,,neffens de normale ôfspraken”.

Eén keer per week

Een onderzoek uit 2014 maakt duidelijk dat bij de ongeveer 400.000 Nederlandse vrijwiligers-organsaties tenminste een keer per week een fraudezaak opdoemt.

Vaak speelt de penningmeester daarbij een rol. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) adviseert daarom dat overige bestuursleden zelf ook een oogje blijven houden op de financiën. 

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement