Ouderenzorgkoepel Patyna wil de voedingsvoorziening van de 25 locaties verregaand centraliseren in Bolsward. Door het nieuwe beleid gaan tientallen banen rond deze keten verloren.

Het voorgenomen besluit om de keuken vanaf volgend jaar gefaseerd te centraliseren in Bloemkamp in Bolsward leidt tot onrust onder personeel en cliënten. De ondernemingsraad en cliëntenraad zijn ingelicht en kunnen in februari hun adviezen geven.

Sociaal plan

Er vallen geen gedwongen ontslagen, verzekeren de twee leden van de Raad van Bestuur, Renate Kamphuis en Elo Gramsbergen. Boventallig verklaard personeel wordt van werk naar werk begeleid. Met de bonden is een principe-akkoord bereikt over een sociaal plan, dat wordt voorgelegd aan de leden, melden ze.

De honderden cliënten kunnen zoals ze gewend waren op hun locatie samen blijven eten. De restaurantfuncties en keukens blijven open voor eigen gebruik. De situatie voor de cliënten moet er niet slechter op worden, eerder beter, benadrukken Kamphuis en Gramsbergen. ,,Daar zetten we ons keihard voor in.”

De keuken van Bloemkamp in Bolsward fungeert nu al voor vijf andere locaties als centrale keuken. De keuken is volgens de bestuurders daarom het geschiktst om deze rol te behouden. Personeelsleden hebben hun twijfel of een bezuiniging gepaard kan gaan met kwaliteitsverbetering. ,,Dat zijn loze woorden”, vindt een medewerker die anoniem wil blijven. ,,Dat is natuurlijk niet zo, want wat is er beter dan een ambachtelijke maaltijd vers op locatie gemaakt?”

Onbetaalbaar

Zonder ingrijpen wordt de zorg in Nederland volgens beide bestuurders onbetaalbaar. De nieuwe visie op voeding sluit bovendien beter aan op de veranderende behoefte onder cliënten. Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ze wonen in kleinere groepen, legt Kamphuis uit. Daar hoort bij dat ze zelf hun eten moeten kunnen bereiden. Een deel van de bewoners heeft echter een complexere zorgvraag gekregen, zij worden geholpen bij het samen koken. ,,Het is belangrijk dat onze cliënten de vertrouwde etensgeuren kunnen blijven ruiken.”

Patyna wil de cliënten meer keuzemogelijkheden aanbieden. Ze kunnen straks een menu kant en klaar bestellen uit de centrale keuken, maar kunnen er ook voor kiezen zelf te koken of samen in kleine groepjes te eten. Een deel van het eten zal nog steeds op locatie worden bereid, zegt Kamphuis. ,,De sudderlapjes komen bijvoorbeeld uit Bolsward, maar gebakken aardappelen of friet moet je niet aanleveren, die zijn veel smakelijker als je zelf kan bakken.”

Om die reden is het de bedoeling dat er enkele facilitaire medewerkers actief blijven in de elf keukens die in de loop van volgend jaar op een veel lager pitje worden ingezet. Voor elke locatie wordt in de loop van volgend jaar een plan gemaakt. Gramsbergen: ,,Na de inbreng van de or en de cliëntenraad volgt hopelijk in februari een definitief besluit en werken we alles gedetailleerd uit.”

Van twaalf zelfstandige keukens naar één centrale keuken

De rol van elf keukens wordt vanaf volgend jaar grotendeels overgenomen door de keuken van Bloemkamp in Bolsward. Het betreft de keukens op de volgende locaties: Frittemahof, Noorderhoek, Dr. Wumkeshus en Bonifatiushuis in Sneek, Saxenoord in Franeker (kookt ook Botniahuis en voor Martenahiem in Tzum), Nij Stapert in Wommels (kookt ook voor Nij Dekama), Talma State in Heeg, Teatskehûs in Blauwhuis, Avondrust in Makkum, Aylva State in Witmarsum en Nij Mariënacker in Workum.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Zorg
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct