PVV stelt Kamervragen over Heerenveens idee van moskeebezoek

De Vrijheidsmaaltijd in de Sefaatmoskee in Heerenveen. FOTO ALEX DE HAAN

De PVV heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een verhaal in de Leeuwarder Courant . In het stuk komen bestuursleden van de Turkse Sefaatmoskee in Heerenveen met een voorstel : elke school zou een bezoek moeten brengen aan een moskee. De ervaring leert dat op die manier veel vooroordelen worden weggenomen, aldus de bestuursleden.

,,We moeten elkaar gewoon leren kennen’’, zei een van hen tijdens het zogeheten Vrijheidsmaal op 5 mei in de Sefaatmoskee. ,,Dan krijgen we veel meer begrip voor elkaar.’’

Aan het eind van het verhaal geeft de Heerenveense burgemeester Tjeerd van der Zwan, die ook aanwezig was bij de maaltijd in de moskee, zijn mening hierover. Volgens hem kan zo’n bezoek prima onder de noemer ‘maatschappijleer’.

‘Een gotspe’

‘Een PvdA-burgemeester van Heerenveen die moskeebezoek van basisschoolleerlingen wil verplichten. Hoe heet dat? Dat heet een gotspe. In Fryslân nota bene’, reageert PVV-Kamerlid Harm Beertema op Twitter. Samen met twee partijgenoten, Geert Wilders en Machiel de Graaf, stelt hij Kamervragen.

Een van de vragen luidt: ‘Deelt u onze mening dat deze uitlatingen ... ongepast zijn en op generlei wijze passen binnen zijn verantwoordelijkheden als burgemeester?’ Een andere: ‘Wilt u de Vereniging Nederlandse Gemeenten verzoeken burgemeesters te informeren dat zij zich dienen te onthouden van het ingrijpen in de kerndoelen van het onderwijs?’

Overigens blijkt uit het stuk in de LC dat het idee van een moskeebezoek niet van Van der Zwan komt. Daarnaast hebben de bestuursleden het niet over een verplicht bezoek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland