Over verzet tegen Windpark klinkt 28 keer: ‘Het betoog faalt’

In een ruim dertig pagina’s tellende uitspraak veegt de Raad van State alle bezwaren tegen Windpark Fryslân in het IJsselmeer van tafel. Alle argumenten dat de 89 molens onaanvaardbare gevolgen hebben voor landschap en natuur, vogels, vleermuizen en vissen, scheepvaart en toerisme zijn afgeketst op het toetsingskader van ’s lands hoogste bestuursrechter.

Dit betekent de komst van 89 molens voor Friesland
Lees verder

De Raad van State wil niet op de stoel van de ministers gaan zitten die de afweging hebben gemaakt dat de windstroomcentrale nodig is. Dat is aan de politiek. Wel beoordeelt de bestuursrechter of de overheid in redelijkheid tot dat standpunt heeft kunnen komen: was er voldoende kennis van relevante feiten en belangen, is de motivatie deugdelijk en zijn er geen onevenredige nadelen? Ook is er een rechtmatigheidstoets.

,,Het betoog faalt’’, is liefst 28 keer de conclusie van de Raad van State. Ruim twintig organisaties/bedrijven en vijf particulieren die zich tot de rechter hadden gewend, moeten het daarmee doen.

Bewaarmakers wonen te ver weg

Die particulieren, afkomstig uit Burgum, Dokkum en Den Helder wonen te veraf om belanghebbende te kunnen zijn, vindt de rechter.
Dat geldt zelfs voor twee mensen die een vakantiehuis in Makkum bewonen, op zo’n 6,6 kilometer van de toekomstige molens. Alleen wie binnen een afstand van tienmaal de hoogte van de turbines woont, telt mee. Dat is hier ruim 1800 meter.

Over mogelijk negatieve effecten op toerisme en economie zegt de rechter met zoveel woorden dat je daarover verschillend kunt redeneren, maar dat het geen vereiste is dat er geen nadelige consequenties mogen zijn.

De gevolgen van het project voor de natuur zijn goed genoeg onderzocht, is keer op keer de conclusie. Meerdere keren beroept de Raad van State zich daarbij op het ‘deskundigenbericht’ van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening in Den Haag.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement