Over boeren, boten en ballonvaarders

O, o Den Haag. ILLUSTRATIE LC

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: na een lange laatste vergaderdag bleven de ballonvaarders met lege handen achter.

Het was een tamelijk losse opmerking, donderdagavond ver na koffietijd. De Tweede Kamer had nog zo’n vijf uren aan moties en stemmingen voor de boeg. Minister Cora van Nieuwenhuizen, gekleed in een fleurige bloemenblouse, werd in de plenaire zaal aan de tand gevoeld over de ballonvaart.

De sector - 230 man groot - mag vanwege de coronacrisis nog altijd niet opstijgen met passagiers aan boord. Dat knaagt. Feitelijk zitten de ballonvaarders in hetzelfde schuitje als de schippers van de bruine vloot, die ondanks ferme smeekbedes ook nog met handen en voeten zijn gebonden. Beide sectoren bewegen zich in de buitenlucht, waar de kans op coronabesmettingen uiterst gering lijkt.

Gelukkig zijn er fracties in de Tweede Kamer die zich hun lot aantrekken. In het geval van de ballonvaarders waren dat Remco Dijkstra (VVD), Wybren van Haga en Jan Paternotte (D66). De drie werden openlijk gesteund door Dion Graus van de PVV en Thierry Baudet van Forum voor Democratie.

Paternotte kon er met zijn hoofd niet bij. ,,Wat is er nou anders dan een vakantie in het vliegtuig, als je in een luchtballon in zo’n korf zit met optimale luchtventilatie?’’ Van Nieuwenhuizen, de minister van Luchtvaart, hield zich aanvankelijk wat op de vlakte. Het verbod om op te stijgen paste volgens haar in ,,het brede kabinetsbeleid’’. Ze refereerde aan de bruine vloot. ,,Daar speelt eigenlijk hetzelfde probleem.’’

Maar wélk probleem?

Paternotte probeerde het nogmaals. Hij trok de vergelijking met vakantievluchten naar Turkije. ,,Het is allebei luchtvaart; de één heeft optimale ventilatie in de buitenlucht, de ander heeft ventilatie en ook nog een HEPA-filter. Maar wáárom mag je wel in een vliegtuig bij elkaar zitten, maar niet in een luchtballon?’’

Toen kwam de aap uit de mouw. De minister zei dat het allemaal te maken heeft met ,,de opschaling’’. ,,Met vervoer dat je echt ergens voor nodig hebt, versus vervoer dat meer in de vrijetijdssfeer zit.’’ Het is, zei de minister ,,precies de reden waarom bijvoorbeeld de bruine vloot ook nog niet is vrijgegeven’’. ,,En een taxi en een bus wel.’’

Ballonnen en zeilschepen zijn dus voor de leuk, taxi’s en vliegtuigen zijn noodzaak

Ballonnen en zeilschepen zijn dus voor de leuk, taxi’s en vliegtuigen zijn noodzaak. Van Haga diende nog een motie in waarover vrijdagochtend hoofdelijk werd gestemd maar zijn voorstel haalde het niet.

Ruim 400 moties passeerden deze laatste vergadernacht de revue. De Tweede Kamer dwong af dat zij elk halfjaar wordt bijgepraat over de kwaliteit van de SAR-helikopters, dat het kabinet op zoek gaat naar Europees geld voor internationale spoorverbindingen en dat er een onderzoek komt onder vissen en schelpdieren in de Noordzee naar hinderlijk geluid van windparken. Voor de opvang van vijfhonderd kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen was dan weer geen meerderheid.

loading  

Buiten zorgde actiegroep Farmers Defence Force voor een passend slot van dit protestrijke vergaderseizoen. Twintig trekkers uit het Westland toerden op tot de poort van het Binnenhof. Sieta van Keimpema, het FDF-bestuurslid uit Nes, boog gewillig richting het licht van de camera’s.

De boeren kregen rond middernacht gedaan dat de voermaatregel van Landbouwminister Carola Schouten nog eens wordt doorgerekend door het PBL. De ingangsdatum van de regeling, die teveel eiwit in het krachtvoer van melkkoeien verbiedt, blijft evenwel staan op 1 september.

Dat is precies de dag waarop politiek Den Haag zijn vergaderwerk weer zal oppakken.

saskia.van.westhreenen@lc.nl

De Tweede Kamer is tot 1 september met reces. Deze rubriek is terug op 5 september.