Ouders wanhopig: geen plek voor ernstig gehandicapte kinderen

Uif-Jan van Driel, thuis in Leeuwarden bij zijn ouders Uif en Paulien. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Enkele ouders van een groep gehandicapte volwassen kinderen met het verstandelijk niveau van een baby zijn de wanhoop nabij. Hun locatie in Wolvega wordt gesloten, terwijl er volgens hen geen gelijkwaardig alternatief is.

De JP van den Bentstichting heeft het huurcontract met de locatie Gewoon Anders in Wolvega eenzijdig opgezegd. Het contract liep nog door tot maart 2022. De laatste bewoners hadden op 1 juli moeten vertrekken, maar kunnen dankzij ingrijpen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog tot 31 december blijven.

Lees ook [PREMIUM] Zorgaanbieder zegt huur op, ernstig meervoudig gehandicapten staan op straat: 'Zo'n geschikte plek is nergens anders'

Op de locatie wonen nog zes ernstig meervoudig gehandicapten. Zij zijn volgens de ouders een gevaar voor zichzelf, niet voor anderen, en hebben in Wolvega binnenshuis een kleine vorm van zelfstandigheid. Een dergelijke voorziening van een vergelijkbaar niveau is er voor deze mensen niet, zeggen de ouders. Zeker vier ouderparen zien geen andere mogelijkheid dan hun kind straks weer in huis te nemen.

‘Officiële instanties lijken niet bestand tegen grote zorgverleners’

De ouders hebben de aandacht van Zorgkantoor Friesland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar ook die lijken niet veel voor hen te kunnen betekenen. ,,De officiële instanties lijken niet bestand tegen de grote zorgverleners”, constateert Uif van Driel uit Leeuwarden, vader van een van de zes overgebleven bewoners.

De ouders stellen dat het er de schijn van heeft dat ernstig meervoudig gehandicapte mensen minder huurbescherming genieten dan andere Nederlanders. Volgens VWS valt een dergelijke vergelijking niet te maken. In de zorg hebben de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners geen huurcontract maar een zorgovereenkomst met een zorgaanbieder. Zo’n aanbieder mag de zorg op een locatie stoppen, maar moet dan wel de zorg op een andere plek kunnen aanbieden, legt woordvoerder Pieter ten Broeke uit. ,,De zorg aan cliënten mag hierbij nooit in het gedrang komen.”

De JP van den Bentstichting wil geen enkele informatie geven over de locatie in Wolvega, ook niet over de reden van de sluiting. ,,We voeren het gesprek met de ouders, niet met de krant”, is het enige dat regiocoördinator Gerjanne Kleen kwijt wil.

Eigen wooninitiatief

De ouders hebben dankzij VWS een half jaar extra tijd om te zoeken naar een alternatief. Ze willen een eigen wooninitiatief beginnen. Van Driel: ,,Maar daar hebben we meer tijd voor nodig om investeerders en personeel te vinden.”

Gewoon Anders is acht jaar geleden als ouderinitiatief gestart. Zorgvastgoedeigenaar Estea wil helpen met het zoeken van een nieuw pand, maar heeft voor het gebouw in Wolvega in principe al een nieuwe zorgaanbieder gevonden, waarvan de naam nog niet bekend wordt gemaakt. ,,Absurd. Dit perfect geschikte pand wordt verbouwd voor andere zorg, terwijl wij nog niks anders hebben”, zegt Van Driel.

Een andere ouder, Hans Hoogenkamp, dreigt zich eind dit jaar in het pand te vestigen om ’s nachts zelf de zorg en begeleiding te gaan verlenen. ,,Dan zullen we wel zien hoe ver ze gaan.”