Organisaties: beloon boer die minder krachtvoer gebruikt

FOTO MARCEL VAN KAMMEN .

De overheid moet de btw op natuurvriendelijke producten verlagen en boeren belonen die het gebruik van kunstmest, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen en fossiele brandstoffen verminderen.

Dat zijn enkele punten in het tien- stappenplan dat ruim vijftig organisaties dinsdag overhandigen aan landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie).

Het doel van het stappenplan is om te komen tot een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dat is volgens de organisaties een landbouw met een gezonde bodem, lucht en vee en een aantrekkelijk landschap met een grote diversiteit aan planten, insecten en vogels.

Verzoek voor internationale afspraken

Die landbouw moet onderdeel zijn van een voedseleconomie met bewuste burgers die bereid zijn om een reële prijs te betalen voor hun voedsel, zo valt te lezen in het stappenplan.

'Pleidooi voor inzet menselijke mest in landbouw door nieuw riool'

Om dit te kunnen bereiken wordt van politiek Den Haag gevraagd om internationale afspraken te maken die oneerlijke concurrentie tegengaan van niet duurzame buitenlandse producten. Ook moet er een heffing komen op producten met verborgen, externe maatschappelijke kosten zoals die voor het milieu en de volksgezondheid ( true cost pricing ). 

Deze heffingen moeten gestort worden in een transitiefonds waarmee dan weer de natuurinclusieve boeren beloond kunnen worden. Bijzonder is daarnaast het plan om te komen tot een nieuw rioleringssysteem waardoor waardevolle mineralen uit de menselijke mest weer teruggebracht kunnen worden in de kringloop.

Friesland ruim vertegenwoordigd

Voordat de organisaties en hun aanhang het stappenplan aanbieden, hebben ze er al een stevige (kring)loop van circa twee uren op zitten. Ze gaan van start op een boerderij in Delfgauw, dezelfde waar Schouten in 2018 ook haar kringloopvisie lanceerde. 

Friesland zal ruim vertegenwoordigd zijn bij de loop door Den Haag. Zo zijn circulair Friesland, it Fryske Gea, de Friese Voedselbeweging, de Fryske, Feriening Biologyske Boeren Fryslân en Netwerk Grondig, de belangenorganisatie voor de grondgebonden landbouw, erbij betrokken. De organisatie rekent op ongeveer vijfhonderd deelnemers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland