Minke van der Veen (l), Maaike Terpstra (m), Jettie Teenenga (r) onthullen vandaag de expositie honderd jaar Oranjecomite Kollum. FOTO LC

Oranjecomité Kollum viert 100-jarig bestaan: 'Dit jier dogge wy wat ekstra's'

Minke van der Veen (l), Maaike Terpstra (m), Jettie Teenenga (r) onthullen vandaag de expositie honderd jaar Oranjecomite Kollum. FOTO LC

Hoe komt het volgend jaar met de aubade in Kollum als er geen burgemeester meer bij zit? Het honderdjarig Oranjecomité breekt er het hoofd over.

Bearn Bilker, mogelijk de meest oranjegezinde burgemeester van Nederland, opent vrijdag op zijn laatste koningsdag als burgemeester een expositie in het gemeentehuis over 100 jaar Oranjecomité Kollum. Maar eerst zal hij bij de traditionele aubade een recordaantal inwoners met een onderscheiding in het zonnetje zetten.

Fundament

Het is meteen de laatste keer. Na de fusie met omliggende gemeenten zal de grote aubade met burgemeester waarschijnlijk in Dokkum plaatsvinden.

„Mar wy kinne folgjend jier net sûnder dy aubade, soks bestiet fansels net. Allinnich witte wy noch net hoe’t it komt, wy wolle der no noch net oan tinke. Sûnder aubade is it fûndamint fan de dei fuort”, vertelt voorzitter Jettie Teenenga van het Oranjecomité. Gelukkig is er één constante factor in Kollum die de aubade in de toekomst kan behoeden en dat is Wilhelmina, de christelijke brassband die er de afgelopen honderd jaar steeds bij was.

Oprichting

In 1918 na het eind van de Eerste Wereldoorlog werd de Oranjevereniging opgericht met de banier ‘Door God, Nederland en Oranje’. De pogingen vanuit de socialistische beweging om de monarchie omver te werpen, leidden in Noordoost-Friesland tot de oprichting van verschillende oranjeverenigingen.

Oranjecomité Kollum viert 100-jarig bestaan

De vereniging werd omgezet in een comité en de christelijke grondslag verdween. Maar Oranje blijft: „Ja, wy kinne net sûnder. Wy binne sa bliid mei Willem-Alexander, Máxima en dy moaie bern’’, zegt Minke van der Veen. En ook Teenenga denkt dat Kollum niet zonder koningshuis kan: „Sjoch sa’n Rutte, dy rêdt it net. Persoanlik haw ik niks mei in kening op de troan, mar dy fan ús stiet tusken de minsken en siket ferbining.”

Uitbreiding

Twee jaar terug waren Teenenga en Van der Veen nog alleen over in het Oranjecomité. Maar aan opheffing wordt niet gedacht, zeker niet nu het comité weer is uitgebreid. „As wy it Oranjecomité opheffe, komt der in nij Kollumer Oproer. Soks kin net. Wy hawwe ek 70 minsken dy’t helpe mei de oranjekollekte, wy hearre noait negative lûden’’, vertelt Teenenga.

De honderdste verjaardag wordt luister bijgezet met de terugkeer van het beachvolleybaltoernooi bij De Colle, drone-demonstraties en de ouderwetse competitie om de best versierde straat. „Wy hawwe se goed oanmoedige, want it sakke wat yn mei dy fersieringen. Dit jier dogge wy wat ekstra’s.”

Discussiërend over de toekomst concludeert het Oranjecomité: „Boppe de 50 wurdt Oranje dûbeld belibbe en dêrûnder foar de helte. Wy moatte dat geande hâlde.”

Friese oranjeverenigingen

In Friesland zijn er volgens opgave van de Koninklijke Vereniging Oranje Bonden zijn er in Friesland tenminste 20 oranjebonden en comités actief. Daarvan zijn er vijf georganiseerd in de landelijke vereniging. Volgens secretaris Dick Steenks blijven de bonden de laatste jaren stabiel, maar is de ene oranjeverenging levendiger dan de andere. Er kunnen nog Friese groepen ontbreken die niet bekend zijn bij de oranjebond

Leden: Drachten, Berlikum, Kollum, Sneek, Makkum

Overige Oranjeverenigingen in Friesland: Anjum, Bantega, Beetgum, Bolsward, Burum, Delfstrahuizen, Gaastmeer, Idskenhuizen, Kollumerzwaag, Nijland, Oppenhuizen, Scharnegoutum, Sint Johannesga, Sumar, Warns.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct