Oproep tot ongehoorzaamheid bij dorpsmolen Reduzum

De gemeente Leeuwarden moet de provincie Friesland ongehoorzaam zijn door Reduzum een hogere dorpsmolen toe te staan. Een aantal fracties in provinciale staten en de gemeenteraad roepen het gemeentebestuur daartoe op.

Volgens PvdA’er Douwe Hoogland is er veel draagvlak voor de molen. De oproep wordt gesteund door de fracties van PvdA, D66, ChristenUnie en GrienLinks, de SP-fractie in Leeuwarden en de provinciale fracties van 50Plus en Partij voor de Dieren.

Ook Leeuwarden is voorstander. Wethouder Henk Deinum zegt dat Leeuwarden linksom of rechtsom wil doorzetten.

De provincie acht een grotere molen echter in strijd met de wettelijke ruimtelijke regels. Als Leeuwarden het dorp een vergunning geeft ,,zullen we zien wat de uitkomst is’’, zegt een woordvoerder van het Provinsjehûs.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland