Oproep BFVW: houd katten binnen tijdens kuikenseizoen

Katten leggen 's nachts flinke afstanden af, bleek vorig jaar tijdens een zenderonderzoek. FOTO SHUTTERSTOCK

Poezen horen ’s nachts niet buiten te zijn tijdens het kuikenseizoen. Daar wil een verbond onder aanvoering van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) kattenbezitters van doordringen.

Medio april lanceren de organisaties een mediacampagne, met filmpjes en advertenties, onder de werktitel ‘Kuikens in het land, poes in de mand’. Die is gericht op alle eigenaren van huis- en boerderijkatten.

Publieksvriendelijk

De boodschap – houd katten ’s nachts binnen als de weidevogels hun kuikens grootbrengen – zal dier- en publieksvriendelijk aan de man worden gebracht, belooft BFVW-bestuurder Titus Sijmonsma.

Het initiatief komt van Age de Jong uit Scharnegoutum, gebiedscoördinator bij de BFVW. De Jong: ,,Der binne nachts omraak katten yn it fjild. Dat hearst bygelyks fan jagers dy’t mei ljochtbakken wurkje. Dy sjogge betiden hielendal gjin foksen, mar wol tsientallen katten.''

,,En no’t wy sels in protte mei kamera’s wurkje, fernimme wy ek hoefolle katten der wol net yn byld komme.’’

Verstoren

Over de schade die katten aanrichten is maar weinig bekend. Eieren laten ze links liggen, maar ze kunnen wel kuikens grijpen. Vorig jaar maakten onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen met een zenderonderzoek inzichtelijk dat de huisdieren ’s nachts soms kilometers afleggen in het veld.

Age de Jong denkt dat de schade door verstoring van vogels nog het grootste is: ,,Ljippen binne bygelyks tige stressgefoelich. Dy hingje heale nachten yn de loft om alarm te slaan as se fersteurd wurde. Yn dy tiid wurde de piken kâld.’’

Gevoelig onderwerp

De BFVW weet zich inhoudelijk en financieel gesteund door de agrarische collectieven, de Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Ook met commerciële partijen als zuivelbedrijven en banken zijn contacten gelegd, zegt BFVW-bestuurder Titus Sijmonsma. Hij voorziet dat de campagne later ook buiten Friesland kan worden uitgerold. 

Sijmonsma benadrukt dat het niet de bedoeling is kattenbezitters tegen de haren in te strijken. ,,Dit is in gefoelich ûnderwerp, mar we wolle harren der wol bewust fan meitsje wat katten nachts oanrjochtsje kinne. En dat jildt fansels net allinnich yn it fjild, mar krekt sa goed foar nustkes en nestkastkes op eigen hiem en yn de stêd.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Weidevogels