Opheffingsnorm voor scholen: wie zwijgt, stemt toe

De Leeuwarder raad lijkt akkoord met de nieuwe gesplitste opheffingsnormen voor dorps- en stadsscholen. Het advies van D66-wethouder Hilde Tjeerdema gaat dus licht aangepast naar Den Haag.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Tjeerdema kondigde enkele weken geleden aan dat ze een gesplitste opheffingsnorm wil invoeren. Dorpsscholen moeten straks 41 leerlingen hebben, stadsscholen dienen er 150 te tellen. Zou zij hier niet voor kiezen, dan komt er één norm voor alle gemeentelijke scholen van 92 leerlingen. Dan komen veel dorpsscholen in de problemen. Er zijn ook nog andere verdelingen mogelijk.

Leidt de gesplitste norm dan niet tot problemen?

Ja, maar het leed wordt nu verdeeld over de stad en het platteland. Een aantal stadsscholen zal de norm van 150 leerlingen niet halen. Ook een aantal dorpsscholen komt onder de dorpsnorm van 41 terecht. Wat de gevolgen op de lange termijn precies zijn, valt moeilijk te voorspellen, maar de kans is groot dat enkele scholen hun zelfstandigheid verliezen of zelfs dichtgaan. Het hangt er vooral vanaf hoe de schoolbesturen de kwestie aanpakken.

Hoe stelde de gemeenteraad zich op?

Raadsleden hebben inmiddels drie sessies bijgewoond over het plan. Ze lieten zich eerst informeren door de wethouder, vervolgens luisterden ze naar insprekers uit de onderwijswereld en tot slot vergaderden ze ,,meningsvormend’’.

Wat is de mening van de politieke partijen dan?

PAL/GroenLinks schaarde zich achter de splitsingsnorm van Tjeerdema. De andere partijen maakten hun standpunt niet duidelijk kenbaar. Wel kreeg Tjeerdema het brede verzoek om bij het kabinet te pleiten voor creatieve oplossingen, die kleine scholen zouden kunnen helpen. Ook zal ze op advies van de raad blijven proberen om samen met schoolbesturen en buurgemeenten te zoeken naar ,,toekomstbestendige oplossingen’’. Ze zal zo nu en dan aan de raad verslag blijven doen van dit zogeheten ‘Jellumer beraad’.

Gaat de gemeenteraad er niet over stemmen?

Nee. Het advies aan de minister is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Als politieke partijen erop tegen waren, hadden ze kunnen proberen de wethouder op andere gedachten te brengen. Ze hadden bijvoorbeeld een motie kunnen aankondigen of een extra vergadersessie aanvragen. Bij de griffie zijn hiertoe echter geen verzoeken ingediend. Hiermee lijkt de kwestie dus afgedaan en geldt het principe: wie zwijgt, stemt toe.

Hoe gaat het nu verder?

Tjeerdema stuurt haar advies later deze maand richting Den Haag. Waarschijnlijk wordt pas na de zomer duidelijk of het kabinet het advies overneemt. Daarna zullen de nieuwe normen drie jaar lang gelden. Vervolgens wordt de balans opgemaakt en moeten schoolbesturen maatregelen nemen voor scholen die onder de norm van 41 of 150 zijn gezakt. Scholen die onder de absolute norm van 23 leerlingen belanden, worden al eerder met sluiting bedreigd. Dit risico dreigt voor één dorpsschool in voormalig Littenseradiel.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement