Operatie Knetterbal pleit voor einde plastic vuurwerkbolletjes

FOTO ZWERFINATOR

In dagen waarop Nederland massaal vuurwerk inslaat, pleit een groep mensen voor een verbod op een bepaald type vuurwerk: de ‘knetterbal’. Met een paar knallen explodeert het omhulsel en vliegen stukjes plastic de natuur in. Onder de vlag ‘Operatie Knetterbal’ wordt ook in Friesland naar de plastic deeltjes gezocht.

De initiatiefnemers stappen daar straks mee naar de rechter. Hun doel: via een kort geding dit type vuurwerk (dat het hele jaar door verkocht mag worden) uit de schappen weren. Hema, Gamma, Albert Heijn en Karwei haalden de knetterbal al uit hun winkels.

Inmiddels werden zo’n 30.000 knetterballen verzameld. Een klein deel daarvan komt uit Friesland. Met name rond Bolsward, volgens het overzichtskaartje van Operatie Knetterbal (voor goede kaart links doorscrollen tot het kopje 'Vindplaatsen knetterballen').

Esther Leystra uit Dokkum heeft ze zelf nog niet gevonden, toch is ze een van de twee Friese ‘ambassadeurs’ bij wie mensen de knetterballen die ze in de natuur vinden, kunnen afleveren. ,,It giet hjir letterlik om weismytplestik. Ik tink net dat bern dy’t fjoerwurk ôfstekke dat oprêde”.

Verreweg de meeste knetterballen worden in de Randstad ingezameld. ,,Yn Fryslân barde noch neat. Ek al is it probleem hjir miskien lytser, dochs fiel ik my ferantwurdlik foar ús provinsje. Wy moatte ek meidwaan, sjen litte dat wy dit ek in probleem fine.”

Leystra, pas afgestudeerd als duurzaamheidsexpert ,,en dus altyd wol dwaande mei dit soarte saken”, verzamelt de ballen in een bak voor haar huis. Eind januari zorgt ze ervoor dat het plastic bij de initiatiefnemers van Operatie Knetterbal terechtkomt. Het dorpshuis van West-Terschelling is het andere Friese inleverpunt.