Open brief over plan Gedeputeerde Staten: ‘GS-voorstel maakt Akademy oudheidskamer’

De hal fan it gebou fan de Fryske Akademy yn Ljouwert. Foto: Niels Westra

Het plan van Gedeputeerde Staten voor de Fryske Akademy is funest voor haar wetenschappelijke toekomst, stellen drie critici van naam in een open brief.

Ontoereikende financiering en een slappere band met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) maken van de Fryske Akademy een sterfhuis, schrijven oud-directeur Reinier Salverda, voorzitter Jan Kersbergen van het Fryske Akademy Fûns en oud-CDA-burgemeester Bearn Bilker aan Provinciale Staten.

Het collegevoorstel zal de Akademy ,,degraderen tot een oudheidskamer met hooguit provinciale betekenis’’, aldus het trio. Volgens de brief is het wetenschappelijke niveau van de FA steeds als excellent beoordeeld, totdat er de laatste jaren de klad in kwam. De auteurs wijten dat aan falend toezicht en nalatigheid van de KNAW en de provincie.

De door GS voorstelde extra provinciale subsidie en reorganisatiesteun vinden zij ontoereikend. Bilker, Kersbergen en Salverda vinden dat GS de KNAW ruimte laat om zich onder de bestaande liëringsovereenkomst met de FA uit te wurmen. Tot 2023 ligt de liëring vast in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK), die de provincie en het rijk een jaar geleden maakten.

Dit biedt volgens de open brief ruimte om de Fryske Akademy de komende jaren als topinstituut wettelijk te verankeren. Provinciale Staten zouden het openhouden van die route moeten afdwingen als zij volgende maand besluiten nemen over de toekomst van de Fryske Akdemy.

Bekijk hier de hele brief.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland