Op zoek naar de liefde? Deze plekken kennen een mannen- of vrouwenoverschot

Op zoek naar een leuke vriend of vriendin maar iedereen is al voorzien? Er zijn plekken in Friesland waar de verhoudingen gunstiger liggen voor wie op deze valentijnsdag hoopt op fortuin in de liefde.

Zo wonen in Dijken, vlakbij Langweer, voor iedere man boven de vijftien, vier vrouwen in het dorp. In Slappeterp is het juist precies omgekeerd. De verschillen zijn hier het grootst in heel de provincie.

Andere plekken met een vrouwenoverschot zijn onder meer Landerum op Terschelling (20 mannen tegenover 55 vrouwen) en Loënga (5 mannen tegenover 15 vrouwen). Met 50 mannen op 20 vrouwen is er dan juist weer een mannenoverschot in Augsbuurt.

Evenwicht tussen de seksen

De verschillen manifesteren zich vooral in kleine dorpen. De overschotten zijn in Friesland dan ook vooral een statistische vertekening. Wie kijkt naar een grote stad als Leeuwarden ziet dat daar de verhouding tussen man en vrouw redelijk in evenwicht is met 38.425 mannen en 39.820 vrouwen. Maar ook in een kleinere stad als Bolsward is een soortgelijke verhouding te zien met 4100 mannen en 4265 vrouwen.

In de kaart hieronder is de verhouding tussen mannen en vrouwen per dorp of stad te zien:

(Klik hier om de kaart fullscreen en in de app te kunnen bekijken.)

Het beeld in onder meer Bolsward en Leeuwarden komt overeen met de landelijke verhoudingen. Ook landelijk zijn er net wat meer vrouwen, 8.606.405, tegenover 8.475.102 mannen.

Dat er iets meer vrouwen dan mannen in Nederland wonen, komt doordat vrouwen over het algemeen langer leven. Overigens worden er meer jongetjes geboren dan meisjes: 105 tegenover 100. In de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar zijn mannen daardoor licht oververtegenwoordigd.

Grote verschillen

In Friesland ontstaan mannen- en vrouwenoverschotten doordat de statistieken vertekenen door de omvang van een dorp. Landelijk zijn er ook andere verschillen aan te wijzen.

Zo kent Utrecht een flink vrouwenoverschot. Per 100 jonge mannen wonen er maar liefst 138 jonge vrouwen in de stad. De belangrijkste verklaring daarvoor is de aanwezigheid van de Universiteit Utrecht met veel studies die onder vrouwen populair zijn.

De grote stad heeft sowieso veel aantrekkingskracht op jonge vrouwen, meldde het CBS vorig jaar. Ook in Amsterdam zijn er meer jonge vrouwen dan jonge mannen: 122 tegenover 100.

Dat heeft gevolgen voor de vrouwen die er wonen. In de Randstad is 25 procent van de vrouwen tussen de 40 en 45 jaar alleenstaand. Buiten de Randstad is dat slechts 16 procent.

Overigens zijn er ook steden met een duidelijk mannenoverschot. Dat geldt bijvoorbeeld voor Delft waar door de TU Delft veel meer mannen wonen dan vrouwen. Datzelfde beeld is ook een beetje te zien in West-Terschelling. Door de aanwezigheid van de Maritieme Academie wonen daar relatief veel mannen (1345 tegen 1005 vrouwen)

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement