Op zoek naar de 'Literaire kaart' van Friesland

Een kaart van Friesland in literaire citaten. De Leeuwarder Courant gaat deze zomer, samen met lezers op zoek.

De wereld, dus Friesland ook, bestaat uit taal. Taal omringt ons, koppelt herinneringen aan plekken, roept lang vervlogen tijden op. Om dat inzichtelijk, ja tastbaar te maken, start Tresoar, samen met de Culturele Onderneming, de Leeuwarder Courant en Leesbaar Laagland een zoektocht naar literaire citaten uit romans, novelles, dichtbundels, korte verhalen en liedteksten die te maken hebben met Friesland.

Lezers worden opgeroepen die in te zenden, zodat er in het najaar van 2019 een grote, literaire kaart van de provincie van gemaakt kan worden; een kaart die geheel is vormgegeven met citaten.

Voorlopers

Eerder werd deze queeste al ondernomen in Amsterdam, in Bergen en in Groningen, waar maar liefst 850 lezers op de oproep reageerden. Volgens de initiatiefnemers is het project ook kansrijk in Friesland: zo dichtte Albertina Soepboer over Holwerd, Anne Feddema over Wergea.

Simon Vestdijk schreef over Harlingen, Jannie Regnerus over Oudebildtzijl, Tsjêbbe Hettinga over de kust, Jan Kooistra over de zandgronden, Gerard Reve noemde Greonterp, Vonne van der Meer schreef over Vlieland, Nyk de Vries over Kollum en dan is er natuurlijk Hotze de Roos over Terherne.

Maar wie schreef er over de Tsjonger? Wie over Tichelwurk langs de Dokkumer Ie, wie over Jirnsum of Friens, Witmarsum of Kimswerd, Drachten of Buitenpost? Wie dichtte er over dat ene slootje in Damwâld, dat enkele watertje bij Tijnje, dat ene gehucht of weiland?

Diverse doeleinden

De kaart moet zo volledig mogelijk worden. De citaten die we zoeken mogen in het Nederlands, Fries, Bildts of Stellingwerfs, of welke andere streektaal of dialect dan ook geschreven zijn. Ze mogen over van alles gaan: van liefde tot oorlog, van dood tot geboorte, over natuur of bouwwerken of personen over sport of seizoenen, als ze maar met een bepaalde plek verbonden zijn.

De uiteindelijke literaire kaart van Friesland wordt een fraaie poster of klein boekje, maar kan ook worden gebruikt op scholen, in musea en als aanknopingspunt dienen voor fietstochten en wandelingen. De komende zomermaanden buigt een deskundige jury zich over de ingezonden citaten.

Wekelijks lichten we er een uit op de cultuurpagina van de LC. Van de geselecteerde en in de krant besproken citaten winnen er drie de uiteindelijk metersgrote kaart.

Inzenden kan via het invullen van het antwoordformulier dat u vindt op: www.lc.nl/leesbaarfriesland

Voor achtergronden over Leesbaar Friesland:
http://www.tresoar.nl/Pages/
Leesbaar-Friesland.aspx

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement