Op deze adressen in Friesland hebben mensen geen snel internet

Op ruim 21.000 adressen op het Friese vasteland hebben bewoners en bedrijven geen snel internet. Het zwaartepunt ligt in het zuidoosten van de provincie.

Plekken waar geen kabel voor snel internet legt, en mensen dus aangewezen zijn op de telefoonlijn om te internetten, worden aangeduid als witte gebieden. De provincie maakte vorig jaar een inventarisatie, die hieronder is te zien op vier verschillende kaarten per deelgebied: Zuidoost-Friesland, Zuidwest-Friesland, Noordwest-Friesland en Leeuwarden en Noordoost-Friesland. (Het laden kan vanwege de grootte van de bestanden even duren.)

De provincie heeft in de lijst de Waddeneilanden niet opgenomen. Ook zijn locaties van defensie, gebouwen zoals sportkantines en trafohuisjes en recreatielocaties verwijderd. Daarnaast zijn 'exotische outliers' zoals strandhuisjes, de Afsluitdijk en Vliehorst uit de lijst gehaald. Met deze locaties erbij, telt Friesland ruim 30.000 adressen met traag internet.

In 2016 stonden er bijna 300.000 woningen op het Friese vasteland, wat betekent dat 7,4 procent van de Friese adressen geen snel internet heeft.

Snel internet stopt bij kombord

Wat opvalt in de adressen is dat de beschikbaarheid van snel internet vaak ophoudt bij het kombord. Wie net buiten het dorp woont is al aangewezen op de telefoonlijn. Ook in kleine dorpen zoals Zandhuizen en Jonkerslân is het niet mogelijk om vlot te surfen.

Verder bevindt bijna een derde van de adressen zonder snel internet zich in drie gemeenten in Zuidwest-Friesland: Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. Opsterland gaat daarbij provinciaal aan kop met 2635 adressen zonder snel internet. Dat is meer dan in heel Noordoost-Friesland met 2003 adressen in Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland samen.

Plannen voor glasvezel

De provincie wil iets doen aan de witte gebieden om zo het platteland leefbaar te houden. Voor grote kabelbedrijven zijn deze adressen over het algemeen niet rendabel genoeg.

Kabelnoord uit Dokkum gaat de komende jaren de witte gebieden van glasvezel voorzien en krijgt daarvoor een achtergestelde lening van 35 miljoen euro van de provincie. Na de vakantie moet het werk beginnen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Uiterlijk 2021 moeten alle gebieden ontsloten zijn.

Op verschillende plekken is al glasvezel aangelegd na particuliere initiatieven. Begin juni begint in Jonkerslân de aanleg van glasvezel door KPN. De telecomgigant werd aangeschreven door een ondernemer uit het dorp en hapte toe.

Traag internet in Zuidoost-Friesland

Adressen in Heerenveen (paars), Ooststellingwerf (rood), Opsterland (blauw), Smallingerland (groen) en Weststellingwerf (geel) zonder kabel- of glasvezelinternet.

Traag internet in Zuidwest-Friesland

Adressen in De Fryske Marren (rood) en Súdwest-Fryslân (blauw) zonder kabel- of glasvezelinternet.

Traag internet in Noordwest-Friesland en Leeuwarden

Adressen in Harlingen (rood) Waadhoeke (blauw) en Leeuwarden (groen) zonder kabel- of glasvezelinternet.

Traag internet in Noordoost-Friesland

Adressen in Dongeradeel (rood), Dantumadiel (blauw), Ferwerderadiel (groen), Kollumerland c.a. (paars), Achtkarspelen (zwart) en Tytsjerksteradiel (geel) zonder kabel- of glasvezelinternet.

Aantal adressen met traag internet per gemeente

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement