Ontdekte grafkelder van burgemeestersfamilie

Het grafkeldertje van Martha Vegilin van Claerbergen - van Scheltinga uit 1835. De ondergrondse ruimte in Idaerd telt tien van deze kamertjes.

Bij herstelwerk aan de kerk in Idaerd is onverwacht een uitgestrekte grafkelder gevonden, die eigendom is geweest van de plaatselijke burgemeestersfamilie.

Bij herstelwerk aan de kerk in Idaerd is onverwacht een uitgestrekte grafkelder gevonden, die eigendom is geweest van de plaatselijke burgemeestersfamilie.

Idaerd telt slechts een handvol huizen en toch staat er een fiere kerk. Het dorpje tussen Grou en Wirdum was ooit de kern van de gemeente Idaarderadeel en huisvestte machtige families.

Vanwege het toenemend verval besloot het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd het kerkhof te herstellen. Toen vorige week een graafmachine werd ingezet bij egalisatiewerk, stootte deze een ondergronds gewelf open. Ondergronds bleek zich een ruimte van 5 bij 7 meter te bevinden, met hierin kamertjes voor tien grafkisten.

De vondst kwam volkomen onverwacht, zegt secretaris Siep van Lingen van het college van kerkrentmeesters.

Lees meer in de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant en in het LC+ artikel .

home
net-binnen
menu