Onrust na oproep gemeenten om zorg te uit te stellen

Foto Pixabay

Onder zorgverleners is onrust ontstaan na oproepen van gemeenten om zorg en ondersteuning aan huis zoveel mogelijk uit te stellen. Ze vrezen ongelukken.

Vooral een mail van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel leidt tot vertwijfeling. Hierin wordt dringend opgeroepen om ‘uitstelbare zorg’ uit te stellen om het coronavirus in te dammen.

De gemeenten geven in grote lijnen aan welke zorg uitstelbaar is, zoals huishoudelijke hulp en dagbesteding, maar leggen de afweging ook voor een groot deel bij de zorgverleners. Dat laatste leidt tot onrust. Want wie draagt de verantwoordelijkheid als er iets misgaat met een cliënt, wanneer de zorgverlener heeft besloten om de zorg uit te stellen? Bijvoorbeeld in het geval van hulp aan mensen met psychische problemen. Stel dat zij zichzelf of een ander iets aandoen, wie is dan aansprakelijk? Het risico is vaak lastig te bepalen.

En wat te doen met hulp aan gezinnen waar agressieproblemen spelen? De kinderen zitten thuis en hebben eerder meer hulp nodig dan minder. Hoe lang kan een zelfstandig wonende verstandelijk gehandicapte zonder zorg? Dit soort vragen klinkt richting de Leeuwarder Courant door vanuit de zorgsector.

Verantwoordelijkheid blijft onduidelijk

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel laten in een gezamenlijk antwoord weten dat zorgpartijen in geval van twijfel met de gemeente kunnen overleggen. Dan wordt er gezamenlijk een besluit genomen over het wel of niet uitstellen van zorg. De afgelopen dagen zijn er al veel van dit soort gesprekken geweest over individuele gevallen.

De twee gemeenten schrijven verder dat ze vertrouwen op de professionele kennis en het inschattingsvermogen van de zorgpartijen. Uit het antwoord wordt niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt wanneer het misgaat in geval de zorgverlener zonder overleg besluit om zorg uit te stellen. Op een herhaling van de vraag kwam nog geen antwoord.

home
net-binnen
menu