'Onnodig hoge beloning toezichthouders schuld van SP en PvdA'

De hoofdingang van MCL. FOTO LC

De wettelijk mogelijke beloningen voor toezichthouders in de publieke sector zijn te ver omhoog geschroefd. Dat stelt directeur Marius Buiting van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Buiting zegt nooit begrepen te hebben waarom de bezoldiging van toezichthouders gekoppeld moest worden aan het honorarium van de bestuursvoorzitter.

Een SP-motie zorgde ervoor dat volgens de eerste Wet Normering Topinkomens (WNT) voorzitters 7,5 procent van de bezoldiging van de topman- of vrouw mocht rekenen en leden 5 procent. Bij de tweede Wet Normering Topinkomens werd dit percentage onder minister Ronald Plasterk (PvdA) verdubbeld tot 15 en 10 procent. In die wet werd het bezoldigingsmaximum voor bestuurders in de publieke sector teruggeschroefd van 130 naar 100 procent van een bruto ministerssalaris. Toezichthouders mochten er van het kabinet niet op achteruit gaan, omdat van hen juist meer professionaliteit werd verwacht.

Pvda en SP

,,Vroeger was de beloning gelijkwaardig bij allerlei zorginstellingen”, zegt Buiting. De NVTZ adviseert sinds een aantal jaren de voorzitter niet meer dan 12 procent van de bestuurdersbezoldiging te rekenen en leden maximaal 8 procent. Wettelijk mogen toezichthouders zichzelf een hogere beloning toebedelen, al zullen ze dit volgens de geest van de WNT wel moeten verantwoorden. ,,Met name de PvdA en de SP hebben deze ellende veroorzaakt.”

Lees ook: Wie houdt toezicht op de toezichthouders?

Buiting reageert desgevraagd naar aanleiding van de ophef over de verdubbelde bezoldiging bij Zorgpartners Friesland, waar vijf van de zeven commissarissen zijn opgestapt. Hij reageert alleen in zijn algemeenheid en gaat niet op de case in. Toezichthouders zien toe op bestuurders, maar het toezicht op toezichthouders is vooral een kwestie van zelfregulering, legt hij uit. De Governancecode Zorg, waar de grote brancheorganisaties in de zorg zich aan geconformeerd hebben, speelt hierin sinds 2017 een grote rol.

Beloning

De toezichthouders van Zorgpartners Friesland beloonden zich vorig jaar met een bezoldiging van 47.628 euro voor voorzitter Marcel Wintels en 31.752 euro voor de leden. Door zichzelf voortaan te zien al commissarissen van drie zelfstandige bv’s (MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte) in plaats van commissarissen van een bovenhangende stichting (Zorgpartners Friesland), menen zij dat dit niet in strijd is met het bezoldigingsmaximum in de publieke sector (29.100 euro voor de een voorzitter in 2019). Na alle onrust onder onder andere personeel en cliënten hebben de commissarissen maandag gemeld hun verhoogde vergoeding over 2019 en 2020 terug te storten.

Bij de meeste andere grote zorginstellingen in Friesland hebben de commissarissen hun bezoldiging slechts licht laten stijgen. Zo ontving RvC-voorzitter Leendert Klaassen van Zorggroep Alliade in Heerenveen (waar Talant, Meriant, Reik, Ouderenpsychiatrie Friesland, Wil, BaanPlus en Support&Co onder vallen) 19.327 euro in 2019, 5,5 procent meer dan in 2018.

Bij Zorggroep Antonius (waar het ziekenhuis en de thuiszorg onder vallen) in Sneek gingen de toezichthouders er wel meer dan een beetje op vooruit. Voorzitter Ab Meijerman liet zijn bezoldiging stijgen van 18.720 euro naar 22.400 euro. Een toename van bijna 20 procent.

Longread

In een longread op lc.nl valt te lezen wie er eigenlijk toezicht houdt op de toezichthouders en hoe de commissarissen van Zorgpartners Friesland hun verdubbelde bezoldiging probeerden te verhullen, in plaats van er transparant over te zijn, zoals de Governancecode Zorg voorschrijft.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland