De fikse korting die veel gemeenten in Fryslân en Groningen vanaf 2023 boven het hoofd hangt, voelt als ,,een klap in het gezicht”.

Dat zegt Eline de Koning, fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden, een van de tien Friese gemeenten die worden benadeeld door een herijking van het Gemeentefonds. ,,De nieuwe verdeling getuigt van Randstedelijke arrogantie.”

,,Het is heel pijnlijk”, vindt Harry Bevers van oppositiepartij VVD. ,,Wij hebben in Leeuwarden meer dan gemiddeld veel mensen in de bijstand, qua sociaal domein scoren we niet best. Je ziet dat alle gemeenten waar dat het geval is, nu hard worden geraakt. Deze herverdeling draagt niet bij aan een oplossing.”

‘Eensgezindheid raad groot’

De eensgezindheid in de Leeuwarder raad is groot, zegt De Koning. ,,We hebben allemaal zoiets van: wat overkomt ons hier! We zijn in gesprek om een gezamenlijk signaal af te geven. Wij hadden eerder de indruk dat Leeuwarden zou worden ontzien. Er moet juist geld bij. En dan krijg je dit. Als ik erover nadenk, begin ik te shaken .”

'Als ik erover nadenk, begin ik te shaken'

Mocht de herverdeling doorgaan, dan moet Leeuwarden uiteindelijk zo’n 5 miljoen euro inleveren. ,,Dan moet je bibliotheken of zwembaden gaan sluiten. Daar gaat je sociale cohesie. Ik merk dat er binnen ons college actiebereidheid is en die verdient steun van de raad. We moeten dit keren.”

Dat vindt ook de Statenfractie van de FNP, die met het CDA en de PVV een motie indient. De partij moedigt Frysk Nasjonalen in gemeenteraden aan om met andere partijen hetzelfde te doen. ,,By ús susterpartij Groninger Belang ha se ús moasje oerset yn it Nederlânsk”, zegt FNP-Statenlid Sijbe Knol. ,,Dêr sille se ek oan ‘e gong.”

‘Timing motie niet handig’

In de motie worden colleges opgeroepen om de nieuwe verdeling van geld uit het Gemeentefonds af te keuren. ,,De gemeenten moatte aanst wer besunigje op it muzykûnderwiis of de doarpshûzen en krije krityk”, zegt Knol. ,,Wylst de oarsaak yn De Haach leit.”

Harry Bevers noemt de timing van de motie niet handig. ,,We moeten eerst het gesprek aangaan. Maar dat de neuzen in het Noorden dezelfde kant op moeten, is duidelijk.” Friese wethouders hadden eergisteren al een onderhoud met hun Groninger collega’s. Volgende week hebben ze opnieuw een afspraak.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Kajsa Ollongren. Harry van der Molen, Leeuwarder CDA-Kamerlid, vroeg overleg aan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct