'Onderzoek nodig naar geluid festivals'

Er moet diepgaand onderzoek komen naar de geluidsoverlast van festivals. Dat zegt Jan Gaastra, producent van het festival City Rock, dat zich momenteel afspeelt op het terrein pal naast het Leeuwarder Rengerspark.

Hoewel dit festival ver onder de door de gemeente opgelegde norm blijft, waren er toch tal van meldingen en klachten (niet hetzelfde, er zijn ook nog 'bezwaren' maar die moest je vantevoren indienen). De norm is 87 dB, City Rock zat, gemeten op de derde lantaarnpaal vanaf het terrein, steevast rond de 79 dB.

Waarom er dan vanuit grote delen van de stad, en zelfs Oentsjerk, melding wordt gemaakt van geluid, is een raadsel. Zaken als windrichting en luchtvochtigheid spelen vast een rol. Gaastra, die een verleden heeft in de verhuur van geluidsapparatuur, vermoedt nog een andere oorzaak: de sterk toegenomen vermogens van moderne geluidsinstallaties.

,,Er moet hoe dan ook gedegen onderzoek naar gedaan worden, in samenwerking met organisatoren en overheden", vindt hij. ,,Anders wordt het een ramp, dan kun je nooit weer wat organiseren." Festivalterreinen als deze zijn zeker met het oog op 2018, als Leeuwarden Culturele Hoofdstad is, hard nodig, stelt cultuurwethouder Sjoerd Feitsma, te gast op het festival.

De vergunning voor dit terrein is voorlopig eenmalig afgegeven. In het najaar wordt de boel geëvalueerd, in samenhang met het hele festivalbeleid.

Mocht dit terrein, met zijn karakteristieke heuvelpartij, vaker benut worden voor festivals en dergelijke, dan mag het wel een eigen naam hebben - al was het maar om verwarring met het nabijgelegen Rengerspark of de Kenniscampus te voorkomen. Festivalpresentator Jacco de Boer weet er wel een. ,,Als iemand vraagt waar jullie dit weekend geweest zijn, zeg je maar: ik was op De Bult."