Onderzoek naar succes gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart bij een nestkast. FOTO NOARDLIKE FRYSKE WALDEN

Doet de gekraagde roodstaart het beter in houtwallen en elzensingels met agrarisch natuurbeheer? Dat laat vereniging de Noardlike Fryske Wâlden onderzoeken.

Medewerkers van bureau Altenburg & Wymenga in Feanwâlden vergelijken van april tot en met juni het succes van de vogels in zeventig landschapselementen met en zonder speciaal beheer.

In de houtwallen bij Eastermar en het elzensingelgebied tussen Surhuizum, Augustinusga en Surhuisterveen worden wekelijks nestkasten gecontroleerd.