Onderzoek naar leefbaarheid krimpregio's Noord-Nederland krijgt vervolg

De huidige voorzieningen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De komende jaren zal bepaald moeten worden waar er zaken gaan verdwijnen.

Ook de komende vijf jaar wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden in Noord Nederland, waar de regio Noardeast-Fryslân onder valt.

De drie noordelijke provincies werken hebben hun goedkeuring gegeven aan de verlenging van de zogeheten bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid. Bijzonder hoogleraar Bettina Brock richt zich in dat onderzoek aan de rijksuniversiteit Groningen op de toenemende verschillen tussen regio’s, welvaart en levensgeluk. De bijzondere leerstoel is in 2015 ingesteld door de Stichting ter Bevordering van Ruimtelijke Wetenschappen.

In de krimpregio’s is sprake van bevolkingsdaling en veranderende samenstelling door vergrijzing en vertrek van jongeren. In Noardeast-Fryslân is dat al het geval, in andere Friese regio’s wordt krimp verwacht. Dat heeft gevolgen voor onder meer leefbaarheid, voorzieningen, werkgelegenheid en woningmarkt. De provincies Friesland, Drenthe en Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland werken al langer samen bij het in kaart brengen van de gevolgen.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga zegt blij te zijn dat de academische expertise de komende vijf jaar beschikbaar blijft. ,,Bysûnder heechlearaar Bettina Bock hat mei har ûndersyk en har rol yn it maatskiplik debat in wichtige bydrage levere oan it agindearjen fan de problematyk oangeande befolkingsdaling en leefberens.’’