Onderzoek gewenst naar melkvee als ziekmaker

FOTO LC ARCHIEF

Er is breed behoefte aan meer onderzoek naar gezondheidsrisico’s van de intensieve melkveehouderij. LTO, de provincie en de gemeente De Fryske Marren zouden dat toejuichen.

Dat blijkt uit reacties van betrokken en bevoegde instanties op het verhaal van de Amsterdamse huisarts Arnoud Robbers , afgelopen zaterdag in de Leeuwarder Courant. Hij claimt in Oosterzee ernstige long- en neusklachten te hebben opgelopen als gevolg van twee megastallen in de omgeving.

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland vindt dat verspreid over het hele land onderzocht zou moeten worden wat de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij zijn. Vorig jaar is door gezondheidsinstituut RIVM een relatie vastgesteld tussen gezondheidsklachten en intensieve veehouderij in de omgeving, na langjarig onderzoek in Noord-Limburg en het oosten van Noord-Brabant. Daar zijn vooral grote varkens-, kippen- en geitenstallen. Er is ook een verband tussen melkveehouderijen en gezondheidsklachten in de omgeving, maar daar is minder onderzoek naar gedaan.

Voor gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) is het nieuw dat er een verband wordt gelegd tussen gezondheidsklachten van omwonenden en de melkveehouderij. ,,Dit sit by ús net op de radar. Us binne gjin oare gefallen bekend”, zegt hij. De provincie Fryslân hield vooral rekening met een verband tussen gezondheidsklachten en het houden van varkens en pluimvee. Mede om die reden worden nieuwe intensieve varkens- en kippenstallen niet meer toegestaan in Friesland.

Kramer neemt de signalen serieus. Meer onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de melkveehouderij lijkt hem wenselijk. ,,Oft dy der al as net binne, is goed om te witten.”

Kramer vindt zo’n onderzoek niet direct een taak voor alleen de provincie. ,,Soks moatst lânlik dwaan.” In andere provincies als Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland speelt deze discussie ook, weet de gedeputeerde. ,,Faaks kinne wy oanheakje.” In eerste instantie is de gemeente verantwoordelijk als het gaat om gezondheidsklachten of de situering van veehouderijen in de buurt van dorpskernen, benadrukt hij.

De Fryske Marren zou het ook ,,alleen maar toejuichen” als er meer duidelijkheid komt over de relatie tussen veehouderij en gezondheid, laat wethouder Frans Veltman (CDA) weten. ,,In ons nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied is geen ruimte voor meer intensieve veehouderij dan er nu is. En ook aan de uitbreiding van grondgebonden veehouderij zijn strenge eisen gesteld.”

In september praten de raadsfracties met huisarts Robbers.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct