Onbegrip over beloning toezichthouders zorg

Een spandoek zoals dat in maart hing bij Nieuw Mellens in Leeuwarden, één van de vijftien ouderenzorglocaties van Noorderbreedte. FOTO ANTON KAPPERS

Cliënten en werknemers zijn ,,not-amused” over de verdubbeling van de bezoldiging van de commissarissen bij Noorderbreedte, MCL en Tjongerschans.

In een brief aan de toezichthouders spreken de medezeggenschapsraden van Noorderbreedte (een ouderenzorgkoepel met vijftien locaties in Leeuwarden en het Noordoosten van Friesland) hun ongenoegen uit over de ‘loonsverhoging’.

,,Ongepast, dit is ons in het verkeerde keelgat geschoten. Bij Noorderbreedte gaat het om een verdrievoudiging van de bezoldiging”, reageert voorzitter Trees Flapperde namens de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad.

De Ondernemingsraden van de ziekenhuizen MCL en Tjongerschans spreken van ,,boosheid” en ,,onbegrip” op de werkvloer. Zij beraden zich momenteel op een formele reactie. Alle medezeggenschapsraden zeggen niet te zijn gekend in de vorig jaar doorgevoerde verdubbeling van de vergoeding.

De commissarissen blijven erbij dat ze gehandeld hebben volgens de wet en de Governancecode Zorg. Ze zullen dit laten toetsen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit.