Marcel Wintels, voorzitter van de Raad van Commissarissen van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte, op een archieffoto uit 2016.

Onbegrip en boosheid over beloning toezichthouders Zorgpartners Friesland: 'We hebben al onze aandacht nodig om weer reguliere zorg te gaan verlenen, dan kunnen we dit er niet bij hebben'

Marcel Wintels, voorzitter van de Raad van Commissarissen van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte, op een archieffoto uit 2016. FOTO ANP

De gezamenlijke commissarissen van de ziekenhuizen MCL en Tjongerschans en ouderenzorgkoepel Noorderbreedte hebben ,,maatschappelijk iets uit te leggen”. Voor de ondernemings- en cliëntenraden komt de verdubbeling van hun bezoldiging als een verrassing.

De ondernemingsraden en cliëntenraden van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte beraden zich op een formele reactie richting de Raad van Commissarissen, melden de OR-voorzitter Frank Nuninga (Tjongerschans) en Suzanna Kramer (MCL). ,,Ze hebben maatschappelijk iets uit te leggen”, zegt Nuninga. Op de werkvloer zijn veel vragen en heerst cynisme. ,,Dit valt niet goed, er is vooral onbegrip en boosheid. We hebben al onze aandacht nodig om weer reguliere zorg te gaan verlenen, dan kunnen we dit er niet bij hebben.”

Voor Kramer en Nuninga komt de verdubbelde bezoldiging als een verrassing. Ze zeggen nooit gekend te zijn in het besluit. ,,In 2016 waren we nog één concern. De Centrale Ondernemingsraad heeft toen per brief aangegeven dat de bezoldiging van de commissarissen bevroren moest worden tot 1 januari 2019. Daarna hebben we geen contact meer gehad”, meldt Kramer. ,,Onze OR is verbaasd. We hebben de indruk dat de grens van wat mag wordt opgezocht.”

De Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad van Noorderbreedte hebben al een brief verstuurd naar de Raad van Commissarissen, meldt voorzitter Trees Flapper namens de drie. ,,Ongepast”, is de essentie van wat zij vinden van de opslag die de toezichthouders zichzelf hebben toebedeeld. ,,Door het coronavirus staat de zorg onder grote druk”, zegt Flapper. ,,De commissarissen stellen Noorderbreedte in een negatief daglicht, nu gaat alle aandacht daar naartoe.”

Commissarissen: we zullen constructie laten toetsen door de inspectie en de zorgautoriteit

De commissarissen herhalen in een reactie dat hun handelen in lijn is met de wet en de Governancecode Zorg en getoetst is door een accountant. Ze kondigen aan de bedachte constructie te laten toetsen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit. Ze wijzen erop dat de bezoldiging opgeteld boven de WNT uitkomt, maar pér BV (MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte) 70 procent is van wat geldt als maximum voor toezichthouders. ,,Dit doet recht aan de volledige en volwaardige inzet van de commissarissen voor de bedrijven in de periode van verzelfstandiging”, mailen de commissarissen.

Volgens de commissarissen is er sprake van een tijdelijke situatie en is het de bedoeling dat Noorderbreedte in 2021 volledig zelfstandig wordt. Er komen dan twee Raden van Commissarissen met verschillende mensen, één voor de beide ziekenhuizen en één voor Noorderbreedte. Dat was in 2018 al het plan, melden de commissarissen. Ze spreken van ,,een overgangsperiode”.

Bij de ondernemingsraden van de ziekenhuizen is de tijdelijkheid niet bekend. Flapper van de Centrale Cliëntenraad weet dat het de bedoeling is dat Noorderbreedte een aparte Raad van Commissarissen krijgt. ,,Daar zijn we een paar maanden geleden mondeling over geïnformeerd door ons bestuur. Van de toezichthouders hebben we hierover niks gehoord.”

‘Banken houden ontvlechting Zorgpartners tegen’

Sinds begin 2012 is geprobeerd van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte één concern te maken onder de vlag van Zorgpartners Friesland. Hier kwamen de zorgbestuurders in 2015 op terug. Sindsdien zijn de concerns bezig zich financieel weer te ontvlechten in een cure - (de ziekenhuizen) en een care- kant (ouderenzorg), een proces dat tegen de verwachting in nog steeds niet helemaal is afgerond. Betrouwbare bronnen zeggen dat de banken dit tegenhouden: zolang Zorgpartners Friesland niet ontvlecht is, staan de zorginstellingen financieel garant voor elkaar.

De stichting Zorgpartners Friesland is nog altijd aandeelhouder van de drie zorginstellingen, de gezamenlijke commissarissen gelden sinds 2018 formeel als bestuurder. Aan de bezoldiging veranderde dat jaar nagenoeg niets. Als commissarissen van drie zelfstandige BV’s zaten ze in 2018 opgeteld op hetzelfde niveau als wat ze in 2017, 2016 en 2015 als commissarissen van Zorgpartners Friesland kregen. Dat was zo’n beetje het maximum van wat de Wet Normering Topinkomens (WNT) voorschreef: 26.700 euro voor voorzitter Marcel Wintels en 17.800 euro voor de leden.

Door zichzelf te zien als toezichthouders op drie verschillende zorgbedrijven denken ze hun bezoldiging fors te hebben mogen verhogen, zonder de WNT te overtreden. Opgeteld toucheerde voorzitter Marcel Wintels in 2019 ruim 47.500 euro en de zes leden elk bijna 32.000 euro.

Doordat de RvC’s zich voor de WNT zien als zelfstandige toezichtsorganen dreigt in elk geval bij voorzitter Wintels overtreding van het wettelijk toegestane maximum aan nevenfuncties bij een grote instelling. Hierdoor kunnen er in theorie conflicterende belangen ontstaan. ,,Dat zien wij ook”, reageert Nuninga. ,,Er zijn bijvoorbeeld plannen om zorg te verplaatsen van Tjongerschans naar MCL. Deels is dat al gebeurd. Maar dat is altijd in goed overleg gegaan, dus tot nu toe heeft dat nog niet tot een belangenconflict met MCL geleid.”

Lees ook | Belangenconflict dreigt bij MCL en Tjongerschans, waar de toezichthouders hun beloning hebben verdubbeld

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct