In Twijzelerheide ben je voor of tegen de noodverordening die burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen zondag oplegde. Hij was de overlast op het grasveld aan de Elzen zat.

Op het veld zijn de restanten van een grote brand zichtbaar. Zwartgeblakerd gras, smeulend rubber, springveren en hier en daar blikjes bier. Zaterdag kwamen tientallen mensen, vooral jongeren, samen rond het vuur. Volgens de gemeente Achtkarspelen was er sprake van ernstige aantasting van de openbare orde, waaronder geluidsoverlast, groepsvorming, zwaar vuurwerk en alcoholgebruik. Het was niet de eerste keer dat er sprake was van overlast, maar de gemeente laat weten dat de maat vol was.

Voordat de brandweer het vuur kon blussen, werd de ME ingezet om het veld schoon te vegen. Daarbij werd een 19-jarige man aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, kregen vier omstanders boetes voor openbare dronkenschap en kregen meer dan twintig mensen een officiële waarschuwing.

‘Dat hie net moatten’

„Belachelijk”, zegt een buurtbewoonster over het ME-optreden. „Ik zag hoe 15-jarigen met van die stokken werden neergeknuppeld. Want die politieauto’s hadden de lampen aan en er zweefde een politiehelikopter boven met licht.” Haar buurvrouw is er ook niet over te spreken. „Ik fûn it fan de ME wol oerdreaun. En ast komst, kom dan as elkenien der noch stiet. En dan ek noch knuppelje. Dat hie net moatten”, zegt ze. Hoewel beide vrouwen geen overlast ervaren, willen ze beiden niet met naam in de krant. Evenals andere buurtbewoners, uit angst om een steen door de ruit te krijgen.

Toch hadden de vrouwen geen behoefte om er zelf bij te staan. ,,Ik gong der net stean, want ik wol gjin corona, dus ik sykje it net op. Mar as sy fikje stoke wolle, wêrom net?” Haar buurvrouw: „Nee, het was niet heel coronaproof denk ik. Tussen 21.00 en 0.00 uur waren er wel negentig man. Allemaal clubjes. Meestal steken de kinderen ’s middags het vuur al aan en beginnen ze met slepen. Alles wordt op het vuur gegooid: autobanden, kledingkasten, matrassen. Mensen hier in het dorp denken: dan hoeven we ook niet naar de stort en zetten spullen soms alvast klaar in de tuin. Er zijn jongeren die een skelter hebben. Daar doen ze een kar achter en dan gaan ze overal langs en nemen spullen mee. Hebben ze ook wat te doen.”

‘Het was een puinhoop’

„Maar er stond ook op Facebook om rommel of autobanden mee te nemen”, vertelt een andere buurtbewoner die veel overlast ervaart. „Het was een puinhoop. Grote vrachtwagens die met autobanden kwamen aanrijden en met luid gejoel werden ontvangen. Maar die nitraatbommen zijn het ergste. Die knallen zijn keihard, ik stond stijf. Boem. Boem. Boem. Wat zou er gebeuren? Je kunt niks. Dit is altijd zo met oud en nieuw, maar dan is het twee keer. Nu is het elke dag, al twee weken lang tot twee, drie uur ’s nachts. En de ene durft dit en de ander durft dat. Kratje bier ernaast. Ik denk dat het is begonnen nadat ze alles verboden hebben. Dat is ook niet leuk voor de jeugd. Dat snap ik, maar het moet niet te gek gaan.”

„It is slim genôch. Dit ha’k noch noait meimakke. Echt net”, zegt een andere omwonende. ,,Se smite alles yn it fjoer. En dy hurde knallen. Ik kin net sizze dat ik bang bin, mar dy glêzen. As de jeugd tinkt datst belle hast mei de plysje, dan goaie se júst it swiere fjoerwurk yn de tún of tjsin de ruten. En wat as dy stikken gean? Mar se krije my hjir net wei.”

Noodverordening

De noodverordening is tot 4 januari van kracht en geldt dagelijks tussen 16.30 en 8.30 uur. Het bevel is op meerdere borden op het grasveld aangegeven, hoewel er maandagmiddag al een paar borden verdwenen bleken te zijn. „Die hebben nog geen uur allemaal gestaan”, zegt een omwonende. „Het geeft niet zoveel. Ik denk: komend weekend komt het wel weer. Ze hebben er lak aan. Het hoort ook bij het dorp. De jongeren hebben nu niks te doen. Er zijn dus mensen die klagen, maar die bellen om elk wissewasje.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct